Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Berka, František 1)

Tisk


Charakteristika: Violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity:27.2.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.5.1969
Text
Literatura

Berka, František,violoncellista, narozen 27. 2. 1897 Praha, zemřel 19. 5. 1969 tamtéž.
 
Studoval na pražské konzervatoři (1912−18), v letech 1927−28 pokračoval ve studiu na mistrovské škole u Jana Buriana.  Již v průběhu studia na konzervatoři se stal druhým koncertním mistrem České filharmonie (1915−19), posléze prvním koncertním mistrem v Šakově filharmonii (1919−21). 1926 nastoupil na místo koncertního mistra orchestru Národního divadla, kde působil až do roku 1950. Učil také v hradčanském ústavu pro slepce (1932−48), později na Deylově ústavu slepců (1948−54). Od roku 1953 byl profesorem Vyšší hudebně pedagogické školy v Praze. Jako violoncellista měl velký úspěch, koncertoval doma a navštívil i Polsko.
Berka poprvé provedl nově nalezený Dvořákův Koncert A dur pro violoncello a orchestr z roku 1865, a to při Dvořákových oslavách 1929. Revidoval řadu skladeb, mimo jiných klavírní výtah Evžena Oněgina od Pjotra Iljiče Čajkovského, dále 145 árií z českých oper, s Janem Burianem se podílel na úpravě Dvořákova Koncertu A dur pro violoncello a orchestr.


Literatura

ČSHS.
 
Danuta Hudecová

Datum poslední změny: 18.8.2008