Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pálová-Vrbová, Zuzana

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:26.2.1932
Text
DíloLiteratura

Pálová-Vrbová, Zuzana, muzikoložka, narozena 26. 2. 1932, Košice.

Studovala na reálném gymnáziu v Praze, kde v roce 1950 odmaturovala. Hru na klavír studovala u své matky Emy Pálové, poté u Karla Hoffmeistera v Praze (1951–52). Hodiny harmonie navštěvovala u Zdeňka Hůly. V letech 1950–55 studovala hudební vědu na pražské univerzitě u Antonína Sychry a Mirko Očadlíka, studium zakončila diplomovou prací s názvem Fibichova – Malátova klavírní škola. Systematicky se věnovala skladatelské osobnosti Bély Bartóka, v roce 1963 vydala jeho biografii.


Dílo

Vzpomínáme Bély Bartóka (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 13, s. 702–703).

Béla Bartók (Praha 1963).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Miscellanea musicologica 2, 1957, s. 77–78.

Jan Karafiát

Datum poslední změny: 23.1.2012