Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hoderment, Antonín

Tisk


Charakteristika: Český hudební organisátor

Datum narození/zahájení aktivity:13.5.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.6.1957
Text
Literatura

Hoderment, Antonín, český hud. organisátor, narozen 13. 5. 1880, (?), zemřel 27. 6. 1957, Praha.
 
Byl před první světovou válkou zřízencem pražské konzervatoře, po převratu (1918) podúředníkem, v důchodu s titulem kancelářský správce (od 31. 5. 1940). Dlouholetý tajemník státních zkoušek z hudby, obětavý organizační pracovník. Napsal brožuru Odborné zkoušky z hudby a zpěvu pro soukromé učitele hudby (Praha 1943), mimo to sestavil pro pražskou konzervatoř cenné přehledy, např. Přehled působnosti absolventů z let 1918–1927 v cizině (Výroční zpráva pražské konservatoře 1927/28), Přehled mimoústavní umělecké a tvůrčí činnosti členů profesorského a učitelského sboru (tamtéž 1930/31), Seznam učitelů (1911–35, Sborník konservatoře), Seznam absolventů (1911–35, tamtéž). Od něho také články Jak se slepec učí hudbě (Hudební výchova 16, 1935, s. 82), Dva články o liturgické hudbě (tamtéž, s. 136).

Literatura
ČSHS.
 
Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 19.10.2004