Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hejzlar, Karel

Tisk


Charakteristika: Ředitel kůru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:22.7.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.11.1955
Text

Text
Literatura

Hejzlar, Karel, ředitel kůru a skladatel, narozen 22. 7. 1888, Náchod, zemřel 4. 11. 1955, Hra­dec Králové.
 
Na pražské konzervatoři žák Kličkovy varhanické třídy, skladbu studoval u Karla Steckera (1902–05). Byl v Náchodě varhaníkem (1905–06), v České Skalici ředitel kůru (1906–34), sbormistr spolku Bendl a městským kapelníkem (1910–34). Ředitel ka­tedrálního kůru v Hradci Králové (od 1935), kde též sbormistrem zpěváckého kroužku Nepa­sičtí pěvci (druhým 1939–41, prvým 1941–53). Také činnost pedagogická. Z četných rukopisných chrámových skladeb různého obsazení nejzávaž­nější Mše F dur pro smíšený sbor (provedeno Česká Skalice 1906) a Rekviem d moll pro mužský sbor (tamtéž 1914); dětská zpěvohra Zakletý hrad (libreto Rudolf Stárek, provedeno tamtéž 1906). Populární parafrá­ze na lidovou píseň Sadila, sadila.

Literatura
I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Šourek, Otakar: A. Dvořák IV (Praha 1933, s. 228).
 
Petr Macek
 
Datum poslední změny: 16.2.2006