Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Manzer, Robert 1)

Tisk


Charakteristika: Dirigent a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:14.1.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.1.1942
Text
Literatura

Manzer, Robert, dirigent a houslista, narozen 14. 1. 1877, Děčín, zemřel 19. 1. 1942, Salzburg.


V letech 1891–97 studoval na pražské konzervatoři hru na housle ve třídě Otakara Ševčíka a zároveň skladbu u Antonína Dvořáka. Působil v orchestru v německém Elberfeldu a v letech 1906–10 u vojenské hudby v Hradci Králové. V březnu 1910 byl jmenován hudebním ředitelem lázeňského orchestru v Karlových Varech. Po první světové válce orchestr pod jeho vedením uváděl osvědčená díla vídeňských klasiků, německých romantiků, ale hlavně pak českých autorů (Dvořák, Smetana, Fibich a jiní). Od roku 1925 zařazoval do koncertních programů skladby v Karlových Varech do té doby nehrané, zaměřoval se především na slovanské autory (např. symfonická báseň Noc na Lysé Hoře nebo Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, Fantastické scherzo nebo Serenáda pro smyčce Josefa Suka, Scherzo fantastique Igora Fjodoroviče Stravinského a další), v roce 1931 se svým orchestrem premiérově uvedl Scherzo capriccioso a Jarní rhapsodii od Emanuela Maršíka. Robert Manzer stál v čele karlovarského orchestru až do září 1941, kdy došlo k reorganizaci souboru a jeho přejmenování na Městský symfonický a lázeňský orchestr. Kromě dirigování se věnoval také komorní hudbě, hrál na violu ve vlastním smyčcovém kvartetu (založeno 1911), kde spolu s ním hráli přední instrumentalisté lázeňského orchestru. Určitou dobu rovněž působil jako sbormistr karlovarského Mužského pěveckého sboru s dámským odborem.

Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Fiala, Jaroslav: Západočeská vlastivěda. Hudba (Plzeň 1995).
Fiala, Jaroslav: Česká hudba a čeští umělci v Karlovarské tradici mezi dvěma světovými válkami (in: Hudební historie Karlových Varů a západočeského regionu, Karlovy Vary 2008, s. 4–8).
Fiala, Jaroslav: Robert Manzer a páteční symfonické koncerty v Poštovním dvoře (in: Hudební historie Karlových Varů a západočeského regionu, Karlovy Vary 2008, s. 39–48).

Libor Pavlíček

Datum poslední změny: 20.10.2009