Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Homolka, Emanuel Adam

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:24.12.1796
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.11.1849
Text
Literatura

Homolka, Emanuel Adam, houslař, narozen 24. 12. 1796, Velvary, zemřel 11. 11. 1849, Praha.
 
Zakladatel významného houslařského rodu. Bratr houslařů Václava, Jan Štěpána a Ferdinanda Josefa. V roce 1808 se vyučil u Kašpara Strnada v Praze a zůstal u něho jako tovaryš až do roku 1821. Jako velmi zdatný houslař se v roce 1821 vrátil do Velvar, kde se osamostatnil. V roce 1825 se oženil s Josefou Roučkovou ve Velvarech. Narodili se jim tři synové a šest dcer. Dcera Helena Františka se provdala za houslaře Ferdinanda Lantnera v Praze. Vyučil své syny Ferdinanda Augusta Vincence a Vincence Emanuela. Dalšími žáky byli i jeho dva bratři Václav a Ferdinand Josef. Vyučil i Josefa Urbana, který pak odešel do San Francisca. V roce 1837 se Homolka stal velvarským měšťanem. Pracoval ve stylu pražské houslařské školy. Byl jejím důstojným reprezentantem. Housle vyráběl ve dvou cenových třídách. Dnes i ty levnější jsou velmi ceněny. Ve východních Čechách se vyskytují kopie Homolkových houslí z roku 1826, které se vyráběly v Markneukirchenu, a které prodávala kolem roku 1930 firma Burdych v Náchodě.
Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 57–59).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 146–148).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 110–111).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002