Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vogt, Maurizius

Tisk

(Joannes Georgius)

Charakteristika: Cisterciák, řádový hudebník, varhanář, skladatel a kartograf

Text
DíloLiteratura

Vogt, Mauritius (křtěný Joannes Georgius), cisterciák, řádový hudebník, varhanář, skladatel a kartograf, narozen 30. 6. 1669, Königshofen im Grabfeld (Bavorsko), zemřel 17. 8. 1730, Mariánská Týnice.

 

Pocházel z rodiny zeměměřiče, přišli do Čech z Německa. Vogt studoval v Praze filozofii a teologii. Od roku 1692 začal působit jako cisterciák v klášterech v Plasech a v Mariánské Týnici. V Plasech se dál vzdělával v hudbě, v roce 1698 byl vysvěcen na kněze. Hudební rozhledy si pravděpodobně rozšířil i v cizině (Německo, Itálie). Byl však také varhaníkem, dirigentem a kapelníkem u hraběnky Marie Gabriely Lažanské (kolem roku 1711) v Manětíně, kde je podepsán i pod návrhem stavby zdejších varhan. V roce 1724 se stal představeným kláštera v Mariánské Týnici, kde zůstal až do své smrti.

Vogt vydal sbírku árií s klavírem Vertumnus vanitatis musice a teoretický spis Conclave thesauri magnae artis musicae. Patřil také mezi zručné kartografy a historiky, mimo jiné napsal dějiny kláštera v Plasích.


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

 

Árie, mše, moteta

In principio thema tene;

Perfida mundi pax;

Questi vaghi giovenetti;

Vertumnus vanitatis musice in 31 fugis delusus (rkp., písně s klavírem);

Litaniae lauretanae;

3 mše;

27 motet.

 

 

II. Dílo literární

 

Samostatně vydané spisy

Conclave thesauri magnae artis musicae, in quo tractatur praecipue de compositione... (Praha, Labaun 1719);

Chronici Plassensis privati »Tilia Plassensis«. Pars tertia ed. Antonín Podlaha (Praha 1909; Sbírka pramenů církevních dějin českých stol. XVI.-XVIII, č. IV).

Literatura

I. Lexika

Gerber, Ernst Ludwig: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler welches Nachrichten von dem Leben und den Werken. Musikalischer Schriftsteller, berühmter Komponisten, Sänger, Meister auf Instrumenten, kunstvoller Dilettanten, Musikverleger, auch Orgel- und Instrumentenmacher, älterer und neuerer Zeit, aus allen Nationen enthält. Vierter Theil. S–Z (Leipzig, A. Kühnel 1814, sloupec 481).

Dlabacz.

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

LdM (heslo Klaus-Petera Kocha).

Walther, Johann Gottfried: Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec. Studienausgabe im Neusatz des Textes und der Noten (Kassel, Bärenreiter 2001, s. 576).

New Grove2 (heslo Milana Poštolky).

 

II. Kapitoly v knihách, studie, články, zprávy (výběr)

R. Š., Trolda, Emilián: O českých mistrech hudby barokové. Přednáška PhDr. E. Troldy, proslovená dne 28. dubna 1933 na filosof. fakultě Karlovy university v Praze (Cyril 59, 1933, č. 3–4, s. 38–42).

Buchner, Alexander: Hudební sbírka Emiliána Troldy (Sborník Národního muzea v Praze, sv. 8, řada A, historická, č. 1, Praha 1954, s. 116; árie z Conclave thesauri magnae).

Schoenbaum, Camillo: Die „Opella ecclesiastica“ des Joseph Anton Planicky (Acta Musicologica 25, 1953, s. 37–79).

Quoika, Rudolf: P. Mauritius Johann Vogt O. Cist.: ein Orgelbautheoretiker der Barockzeit (Kirchenmusikalisches Jahrbuch 41, 1957, s. 79–93).

Burda, Antonín: M. Vogt a T. B. Janovka. Vogtovo Conclave slíbeným pokračováním Janovkova Clavisu? (Hudební věda 2, 1965, č. 4, s. 672–682).

Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby (Praha, Supraphon 11983, s. 181, 191 ad.; Praha, Supraphon 21989).

 

III. Práce tiskem nevydané

Jiřina Vacková připravuje monografii [údaj z roku 1963, monografie nedohledána, pravděpodobně již neexistuje].

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 23.2.2012