Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartoník, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:18.3.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.6.1964
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Bartoník, Jaroslav, sbormistr, skladatel a pedagog, narozen 18. 3. 1890, Trojanovice (Nový Jičín), zemřel 29. 6. 1964, Třinec (Frýdek-Místek).
 
V letech 1901–08 studoval na gymnáziu v Místku, 1908–09 na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. Hudebního vzdělání se mu dostalo u Rudolfa Wünsche a na vyšším hudebním institutu v Irkutsku (1919–20). Pedagogicky působil v Horních Domaslavicích (1909–14 a 1924–30). Byl ředitelem školy v Třinci (1931–38) a v Rožnově pod Radhoštěm (1939–41). Za okupace byl knihovníkem ve Valašském Meziříčí (1941–45). Po druhé světové válce do roku 1951 působil opět v Třinci jako ředitel školy a od roku 1953 jako tajemník osmileté všeobecné vzdělávací školy.
Jako sbormistr působil v roce 1919 v pěveckém sboru při druhé divizi českých vojsk na Rusi, 1921–24 ve Skalickém smíšeném sboru a 1933–38 v Třineckém pěveckém sboru. Již při studiích v Rusku začal komponovat své vlastní klavírní skladby, významnější je však jeho tvorba sborová. Pro sbory také upravil lidové písně lašské, valašské, slovenské a slezské.


Dílo

Dílo hudební
 
Klavírní
Invence (1919);
Exotická suita (1919);
Nálady (devět kusů pro klavír, 1933).
 
Písně
24 lidových písní lašských pro vyšší hlas s klavírem (1930);
Z beskydského podhůří (12 písní pro dívčí trio, 1956).
 
Mužské sbory;
Devět lašských lidových písní (1940);
Pijácké (Devět písní pro mužský sbor, 1926);
Písně z Těšínska (1957).
 
Ženské sbory
Valašské lidové písně (36 úprav pro ženský sbor, 1942–45).
 
Smíšené sbory

Slovenské lidové písně (12 úprav pro smíšený sbor, 1921);
Balada na slova lidové poezie (1922, provedeno 1931);
Slezské lidové písně pro smíšený sbor I, II, III (1922, 1923, 1925);
Lašské a těšínské písně (1955).

Literatura

I. Lexika
Biografický slovník českých zemí (Praha 2004).
ČSHS.

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).

II. Ostatní
Stolařík, Ivo – Štědroň, Bohumír: K dějinám hudby v Ostravském kraji (Slezský sborník 53, 1955, s. 195).
Zahradník, Jaroslav: Jaroslav Bartoník – hudební skladatel (Studie o Těšínsku 4, 1976, s. 609).

Archivalie

Pozůstalost je uložena v Muzeu Těšínska a Ostravském muzeu.
 
Ema Pokorná

Datum poslední změny: 13.2.2008