Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Magnis, František Antonín

Tisk


Charakteristika: podporovatel umění

Datum narození/zahájení aktivity:23.12.1773
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.2.1848
Text
Literatura

Magnis, František Antonín, podporovatel umění, narozen 23. 12. 1773, Strážnice, zemřel 26. 2. 1848, tamtéž.

 

Hojně rozvíjel své záliby v zahradnictví, malířství a hudbě. Za jeho panování na strážnickém zámku pravděpodobně vznikla a jistě působila kapela, která se blížila spíše měšťanskému typu a byla také v úzkém kontaktu s místním piaristickým gymnáziem. Kolem roku 1800 byl strážnický zámek důležitým hudebním střediskem orientovaným svým německým a převážně italským repertoárem k vrcholnému baroku a ke klasicismu. Dochovaná hudební sbírka dokládá zálibu hraběte v tehdejší vídeňské operní produkci, výsadní převahu však měla zejména světská italská nástrojová hudba 18. století (ze známějších jmen Luigi Boccherini, Domenico Cimarosa, Arcangelo Corelli, Ignazio Fiorillo, Antonio Lolli, Gaetano Pugnani, Antonio Salieri aj.). Velkou měrou byly zastoupeny koncerty a houslové duety, symfonie, divertimenta, sonáty, tance, kasace, nokturna, tria, kvartety a kvintety od Františka Vincence Kramáře, Jana Křtitele Vaňhala, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších. Pro českou muzikologii je významným počinem Helfertova identifikace anonymních italských pochodů s počátečním tématem Marseillaisy, provozovaných již v roce 1790, tedy dva roky před vznikem francouzské revoluční hymny. Sbírka také obsahuje opis melodramu Ariadna na Naxu od Jiřího Antonína Bendy. Ve sbírce strážnického zámku se rovněž dochovaly četné hudební nástroje.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

SČHK.

PHSN.

 

II. Ostatní

Očadlík, Mirko, Smetana, Robert (eds.): Československá vlastivěda, díl 9., Umění, svazek 3, Hudba (Praha 1971).

Racek, Jan: Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století (Praha 1958).

Straková, Theodora: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

 

Jaroslava Rodičová, Jan Čižmář

Datum poslední změny: 12.7.2017