Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čejka, Josef Jan

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista a lékař

Datum narození/zahájení aktivity:7.3.1812
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.12.1862
Text
Literatura

Čejka, Josef Jan, hudební publicista a lékař, narozen 7. 3. 1812, Rokycany, zemřel 25. 12. 1862, Praha.

Vystu­doval gymnázium v Plzni, medicínu na Karlově univerzitě (MUDr. 1837). Od roku 1851 profesorem lékařské fakulty pražské university. Věnoval se také hudbě. Napsal několik statí o hudbě, zejména Hudební terminologie (Časopis Českého musea 1850, příloha), Slovo o hudbě (Dalibor 7, 1864). Pořídil český překlad Teoreticko-praktické školy hudební pro učitele a ředitele kůru od Jana Nepomuka Škroupa (Praha 1864). V rukopise česká úprava Pitschovy nauky o harmonii, Cramerovy klavírní školy a školy houslové hry. Redigoval lite­rární přílohu Věnce 1, 1835.
Literatura
I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Sme­tana IV. (Praha 2 1951).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006