Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Förster, Josef

Tisk


Datum narození/zahájení aktivity:31.12.1804
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.8.1892
Text
Literatura

Förster, Josef, kantor a skladatel, narozen 31. 12. 1804, Mladá (Milovice), zemřel 28. 8. 1892, Moravské Budějovice.

 

Příslušník českého hudebnického rodu a děd skladatele Josefa Bohuslava Foerstera (1859–1951) se roku 1810 s rodiči přestěhoval do Dětenic, kde mu dal jeho otec, kantor Ignác Förster (1774–1827), základy všeobecného i hudebního vzdělání. Jako chlapec zpíval (alt) při mších v nedalekých Osenicích (zde byl jeho otec ředitelem kůru od roku 1810 do smrti 1827), kde se konaly bohoslužby pro obě obce. Brzy se začal uplatňovat i jako hráč na smyčcové a klávesové nástroje. V letech 1820–22 žil v Liberci, kde se zdokonaloval v němčině a účinkoval při hudbě k bohoslužbám. Po studiu na piaristickém gymnáziu v Mladé Boleslavi (1822–25), kde byl gymnaziálním varhaníkem, absolvoval učitelský kurz u sv. Jindřicha (učitelská zkouška 1826), načež byl krátce učitelským pomocníkem v Mladé Boleslavi (1827). Mezitím (1826) se jeho otec stal vedoucím učitelem v nové osenické škole. Po jeho smrti 1827 převzal Josef Förster otcovy funkce ve škole i na kostelním kůru a vykonával je do roku 1877. Značně povznesl místní hudební život, zejména chrámovou hudbu, kde uváděl mj. díla Haydnova, Mozartova a Beethovenova. Při odchodu na odpočinek byl poctěn velkou slavností s bohoslužbami, roku 1930 byla na osenické škole (nyní Památník rodu Foersterů) odhalena jeho pamětní deska.

V letech 1877–79 žil v Praze u svého syna Josefa a vyučoval hudbu, potom pobýval u svého syna Karla ve Znojmě (1879–83) a v Moravských Budějovicích (1883–92).

Byl prvním z rodu Försterů, jehož skladby se zachovaly (v pozůstalosti jeho vnuka Karla). Z nich vyniká Česká mše za zemřelé pro smíšený sbor a varhany, dále známo 23 rekviem, chrámové vložky, 63 pohřebních a školních písní a Dva pohřební sbory (vydal Roman Nejedlý, Litomyšl 1881). Známé jsou též jeho veršované vzpomínky.

Z manželství Josefa Förstera s Annou Kocverovou, která na kůru zpívala i sólové partie, vzešly hudebně nadaní potomci - dcera Amálie, která dobře zpívala a hrála na varhany, synové Josef (otec Josefa Bohuslava Foerstera) a Antonín, který se významně zasloužil o rozvoj slovinské hudby. Z manželství s Johannou Pokornou se narodil syn Karel, ředitel kůru v Moravských Budějovicích a skladatel.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Jech, František: Soupis osob (In: Sborník statí o politickém okrese Moravskobudějovickém, Moravské Budějovice 1927, s. 206).

Foerster, Josef Bohuslav: Poutník (Praha 1942, s. 41–42).

Džbánek, Antonín a kol.: Poutník se vrací (Praha 2006, s. 19–21, 218–219).

Vostrý, Tomáš: Češko obdobje Antona Foerstera (In: Foersterjev zbornik, Ljubljana 1998, s. 9–11).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 9.12.2016