Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Wirth, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: historik umění

Datum narození/zahájení aktivity:14.8.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.2.1961
Text
Literatura

Wirth, Zdeněk, historik umění, 14. 8. 1878, Libčany (okr. Hradec králové), zemřel 25. 2. 1961, Praha.

 

Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval češtinu, němčinu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, současně vyučoval na středních školách v Praze, Mladé Boleslavi a v Kladně. Od roku 1905 byl asistentem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Podílel se na založení Soupisu památek, zpracoval celkem sedm svazků. Od roku 1907 redigoval Časopis Společnosti přátel starožitností, od roku 1908 časopis Styl. Po vzniku samostatného Československa vedl odbor kultury a národní osvěty na Ministerstvu školství. Věnoval se hlavně pražským památkám, vydal publikaci Praha v obraze pěti století (1932), Stará Praha ve fotografii (1940) a podílel se na souborném díle Zmizelá Praha (spol. V. V. Štechem, V. Vojtíškem a E. Pochem). Napsal také řadu monografií o českých městech (Kladno, Hradec Králové, Litomyšl a jiná), o hradech a zámcích a o moderní české architektuře (Josef Gočár, Jan Kotěra). Za války byl nuceně penzionován, po roce 1945 působil opět na ministerstvu, od roku 1946 předsedal Národní kulturní komisi. Byl rovněž členem Československé akademie věd (1952).

Od mládí hrál na violu. Ve Vysokém Mýtě spoluzaložil Akademický orchestr, kde působil po celý čas středoškolských studií. Byl členem pražského Orchestrálního sdružení (1905–46), jehož dějiny sepsal v publikaci Třicet let OS v Praze (Praha 1935). Byl aktivním členem Společnosti Bedřicha Smetany (od 1933), jejím dlouholetým předsedou (1941–51) a také předsedou poradního sboru Smetanova muzea, byl rovněž členem Společnosti Bohuslava Foerstera.

Je autorem více jak stovky studií, publikací a odborných textů.


Literatura

OSN.

ČSHS.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 2.11.2012