Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Arnošt z Pardubic

Tisk


Charakteristika: první pražský arcibiskup

Datum narození/zahájení aktivity:25.3.1297
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.6.1364
Text
Literatura

Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup, narozen 25. 3. 1297, Hostinné u Úval, zemřel 30. 6. 1364, Roudnice.

                     

V letech 1344 až 1364 zastával funkci prvního pražského arcibiskupa. Prosazoval vysokou úroveň v provozování chrámového zpěvu, zakázal nové zpěvy, které vedly až k rozmařilostem, a omezil také chrámovou instrumentální hudbu (hrát směly pouze varhany). Roku 1344 z jeho iniciativy zřídil Karel IV. sbor 24 mansionářů, který měl na starost církevní zpěv při katedrále. Zároveň nechal opravit staré chorální knihy a nechal pořídit nové: graduál z roku 1363, obsahující mešní zpěvy pro kněze a žáky zpívané o svátcích a nedělích, vesperale, sbírku obsahující zpěvy od adventu po svátek sv. Trojice, sekvenciář z roku 1363, nejúplnější sbírku sekvencí čili próz, zpívaných v té době, antifonář ad. Důležitým krokem v reformě církevního zpěvu byl také dohled nad školami, kde se církevní zpěv vyučoval. Starost o pečlivé provozování chrámové hudby se netýkala pouze kostelů pražských, ale i mimopražských, arcibiskup často jezdil na kontroly a visitace za účelem vymýcení nešvarů při liturgii.


Literatura

I. Lexika

Ottův slovník naučný

ČSHS

Vošahlíková, Pavla - kol.: Biografický slovník českých zemí (Praha 2004)

 

II. Ostatní (výběr)

Lenz, Antonín: Mariologie Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského (Praha 1887)

Tadra, Ferdinand: Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských (Praha 1897)

Chaloupecký, Václav: Arnošt z Pardubic: první arcibiskup pražský (Praha 1941)

Dostálek, Jan: První český arcibiskup Arnošt z Pardubic (Hradec Králové 1942)

Vyskočil, Jan: Církevní zpěv a hudba za Arnošta z Pardubic (Cyril roč. 1946, č. 3-4, s. 43-45, č. 5-6, s. 58-63)

Vyskočil, Jan Kapistran: Arnošt z Pardubic a jeho doba (Praha 1947)

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu (Praha 1954)

Medek, Václav: Cesta české a moravské církve staletími (Praha 1982)

Hledíková, Zdeňka – Zachová, Jana: Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda (Pardubice 1997)

Tesař, Stanislav: Kolekce liturgických knih Arnošta z Pardubic (Hudební věda roč. 35, 1998, č. 2, s. 192-194)

Vlhová, Hana: Das Sequentiar des Arnestus von Pardubice: das Repertoire und sein Verhältnis zum "Prager Ritus" (Miscellanea musicologica sv. 37, 2003, s. 69-88)

Tesař, Stanislav: Miscellanea musicologica XXXVII (Hudební věda roč. 41, 2004, č. 3-4, s. 385-388)

Bobková, Lenka – Gładkiewicz, Ryszard – Vorel, Petr (eds.): Arnošt z Pardubic (1297-1364): osobnost – okruh – dědictví (Praha 2005)

Šebek, František: Arnošt z Pardubic (Pardubice 2005)

Hledíková, Zdeňka: Arnošt z Pardubic: arcibiskup, zakladatel, rádce (Praha 2008)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_z_Pardubic

http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php?info=15-Pardubic

http://www.stanovsky.eu/pardubic/texty/osoby.php

 

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 1.12.2014