Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bodorová, Sylvie

Tisk


Charakteristika: Skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity:31.12.1954
Text
DíloDiskografieLiteratura

Bodorová, Sylvie, skladatelka, narozena 31. 12. 1954, České Budějovice.
 
Na Konzervatoři v Bratislavě studovala v roce 1974 hru na klavír a skladbu, na JAMU v Brně byla v letech 1974–79 v kompozici posluchačkou Ctirada Kohoutka, na hudební fakultě pražské AMU absolvovala u téhož pedagoga aspiranturu v letech 1981–83. Na Akademii Chigiana Siena studovala u Franca Donatoniho (1981), v Amsterodamu u Ton de Leeuweho (1989–93). Na JAMU pedagogicky působila jako odborná asistentka (1979–82), na University of Cincinnati College Conservatory of Music učila v letech 1994–97, nyní je ve svobodném povolání.
 
V roce 1997 byl poprvé uveden její Koncert pro violu a orchestr Plankty, 1983 koncert Pontem video pro varhany a smyčce, 1985 Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce. Skladba Pocta Kolumbovi zazněla v podání kytaristy Lubomíra Brabce v roce 1996 v Antarktidě, premiéra skladby  Concerto dei fiori pro housle a orchestr byla zařazena do programu koncertů mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1997. Kompozice Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcové kvarteto, vytvořená na základě objednávky festivalu ve Warwicku a Leamingtonu, byla tamtéž premiérována v roce 1998 a uvedena Schidlof Quartetem na Pražském jaru 2000, téhož roku v Coventry a v Berlíně při oslavách „Pádu zdi“ v Deutsche Oper atd. V roce 1999 byla v Bochumi poprvé provedena její orchestrální suita Saturnalia pro orchestr, v roce 2000 byly v rámci cyklu Symfonického orchestru FOK "Čeští skladatelé na přelomu století" provedeny její skladby (Terezín ghetto Requiem, melodram Zápas s andělem a Džamore), argentinská kytaristka Maria Isabel Siewers provedla v Buenos Aires v roce  2000 její Concierto de Estio. V roce 2002 bylo na Pražském jaru v premiéře uvedeno oratorium Sylvie Bodorové Juda Maccabeus. V roce 2003 získala od Státní opery Praha objednávku opery www.portrét. Pro festival české hudby v Leamingtonu vytvořila žesťový kvintet Vertumnus – pět obrazů z Rudolfinské Prahy (proveden v květnu 2004). V roce 2005 se v Bernu konala premiéra Koncertu pro housle, violu a orchestr, komponovaného na objednávku orchestru Camerata Bern. Skladby Sylvie Bodorové byly vydány na zvukových nosičích firem Supraphon, Panton, ArcoDiva, Bonton, Aurophon, Rotag.


Dílo

Dílo hudební
 
Skladby pro orchestr
Plankty, hudba pro violu a orchestr (1982), partitura a materiál NČHF;
Zápas s andělem, melodram pro mužský hlas a smyčce (variabilně smyčcové kvarteto) podle básně Jaroslava Seiferta (1982), partitura a materiál NČHF, ArcoDiva;
Pontem video, koncert pro varhany, smyčce a tympány (1983), partitura ArcoDiva, materiál NČHF;
Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce (1985), partitura a materiál ArcoDiva;
Messaggio, koncert pro housle a orchestr (1989), partitura a materiál NČHF;
Dona nobis lucem, koncert pro soprán, housle, kytaru a smyčce (1994), partitura a materiál ArcoDiva;
Concerto dei Fiori, koncert pro housle a smyčce (nebo klavír) (1996), partitura a materiál ArcoDiva;
Concierto de Estio pro kytaru a smyčce (1999), partitura a materiál ArcoDiva;
Saturnalia pro velký orchestr (1999), partitura a materiál ArcoDiva;
Juda Maccabeus, oratorium (2002), partitura a materiál MHF Pražské jaro;
Mysterium druidum, koncert pro harfu a smyčce (též verze pro harfu a smyčcové kvarteto (2003), partitura a materiál ArcoDiva;
Ave Noel – Vánoční píseň pro tenor (soprán) a velký orchestr (2003), partitura a materiál ArcoDiva;
Bern Concerto pro housle, violu a smyčcový orchestr (2005);
Koncert pro klavír a orchestr (2005);
Amor tenet omnia, cyklus pro smíšený sbor, dva klavíry a bicí na texty ze sbírky Carmina burana (2007);
Mojžíš, oratorium pro sóla, recitátory, smíšený sbor, dětský sbor a velký symfonický orchestr (2008), na objednávku 50. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl;
Karlovarská předehra pro symfonický orchestr (2008).
 
Komorní skladby
Vůně léta, miniattacca pro flétnu a klavír (1976), materiál ArcoDiva;
Baltické miniatury pro kytaru sólo (1979), materiál ArcoDiva;
Gila Rome, meditace pro sólovou violu (1980), materiál ArcoDiva;
Musica dedicata di Due Boemi di Praga (1980), materiál ArcoDiva;
Pohádky jen tak pro flétnu a kytaru (1980), materiál ArcoDiva;
Saluti da Siena per clarinetto solo (1981), materiál ArcoDiva;
Předobrazy, fresky pro klavírní trio (1983), partitura a materiál NČHF;
Kovadliny, meditace pro Due Boemi di Praga a dechový kvintet (1984), partitura a materiál ArcoDiva;
Fialový notýsek pro kytaru sólo (skladba pro děti) (1985)., materiál ArcoDiva;
Panamody pro flétnu a klavír (nebo smyčcový orchestr) (1986), partitura a materiál Arco Diva;
Dignitas homini, smyčcový kvartet č. 1 (1987), partitura a materiál ArcoDiva;
Magikon pro hoboj a klavír (nebo smyčcový orchestr) (1987), partitura a materiál Bärenreiter;
Pocta Kryštofu Columbovi, elegie pro kytaru sólo (1988), materiál ArcoDiva;
Léthé per flauto solo (1989), materiál ArcoDiva;
Dža more, cikánská balada pro housle sólo (1990), materiál ArcoDiva;
Sostar mange, cikánská balada pro kytaru sólo (1991), materiál ArcoDiva;
Ancora una volta primavera pro housle a klavír (1992), materiál ArcoDiva;
Ventimiglia pro trubku (soprán) a šest hráčů na bicí nástroje (1992), partitura a materiál Arco Diva;
La Speranza pro klarinet, violoncello a klavír (1993), partitura a materiál ArcoDiva;
Rosa triste pro housle sólo (1993), materiál ArcoDiva;
Hélios per flauto, oboe, fagotto, violoncello e cembalo (1994), materiál ArcoDiva;
Laugaritio per fagotto solo (1994), materiál ArcoDiva;
Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcový kvartet (1998), partitura a materiál ArcoDiva;
Ama me, cyklus písní pro hlas a klavír (1999), materiál ArcoDiva;
Plegaria – Modlitba pro kytaru sólo (2000), materiál ArcoDiva;
Shofarot, smyčcový kvartet č. 4 (2000), partitura a materiál ArcoDiva;
Wenn wir in höchsten Noten Die Kunst der Fuge pro dvě smyčcová kvarteta a harfu (2004), partitura a materiál ArcoDiva;
Vertumnus, pět obrazů z rudolfinské Prahy pro žesťové kvinteto (2004), partitura a materiál ArcoDiva;
Sadaj, slnko, sadaj, cyklus 7 písní na motivy slovenských lidových zpěvů pro soprán, tenor, harfu a klavír (2006).
 
Díla hudebně dramatická
www.portrét, opera podle povídky Nikolaje Vasiljeviče Goglola Portrét (2005).

Diskografie

Musica per organo (Bonton 1994);
Vertimiglia for Tumpet and Percussion Sextet (Rotag 1994);

Elegy for Guitar (Roton 1995);
Dona nobis lucem (ArcoDiva 1996);

Prague Guitar Concertos (Supraphon 1996);
Tre canzoni da suonare (Supraphon 1996);
Concerto dei Fiori (Panton 1997);

Dignitas homini (Panton 1997);
Planktus (Panton 1997);
Pontem video (Panton 1997);
Vertimiglia (Panton 1997);
Gypsy Ballad for quitar solo (Aurophon 1998);

Panamodes for Flute and Piano (Triga 1998);
Dža more (ArcoDiva 1999);

Gypsy Ballad (ArcoDiva 2000);
Concierto de Estio (ArcoDiva 2001);
Terezín Ghetto Requiem (ArcoDiva 2001);
Juda Maccabeus (ArcoDiva 2004);

Sadaj, slnko, sadaj (ArcoDiva 2006);
Concerto dei fiori pro housle a smyčce (ArcoDiva 2008);
Bern Concerto pro housle, violu a smyčce (ArcoDiva 2008).

Literatura

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998)
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
 
Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 7.12.2009