Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Němcová, Josefa

Tisk


Charakteristika: Učitelka hudební výchovy

Datum narození/zahájení aktivity:25.2.1904
Text
Literatura

Němcová, Josefa, učitelka hudební vý­chovy, narozena 25. 2. 1904, Plzeň.
 
Hudební základy získala u svého otce, ředitele kůru, maturovala na učitelském ústavě v ro­dišti (1923), kde se také vzdělala u Bohdana Gsölhofra (klavír) a Josefa Bartovského (teorie). Státní zkouška ze sborového zpěvu (1934 po stu­diu u Františka Spilky a Metoda Doležila). Učila v Plzni hudební výchově na středních školách a učitelském ústavě (1931–48), také na soukromé škole A. Skalské. Sbírala lidové písně na Plzeňsku (na tři sta), které zčásti upravila pro zpěv s klavírem. Pro plzeňský rozhlas vypracovala pásmo plzeňských písní.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006