Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sbírka původních českých zpěvů

Tisk


Charakteristika: Hudební edice

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1860Kolem roku
Text
Literatura

Sbírka původních českých zpěvů, „jedno- i vícerohlasých s průvodem piana, harmonia neb varhan“, hudební edice, vydávána od konce 60. let 19. století.
 
Edici vydával od konce šedesátých let 19. století Vítek & Starý, později v ní pokračoval Emanuel Starý. Edice vyšla celkem ve 136 číslech s velmi různorodým obsahem: só­lové písně (Dvořákovo Šestero písní z Rukopisu Královédvorského, Čtvero písní op. 2, Fibi­chovy Tři písně, mnoho Bendlových a Pauk­nerových), dvojzpěvy (8 Fibichových pro ženské hlasy, Bendlovy, Václava Judy Novotného), operní výňatky (8 ze Šeborovy Zmařené svatby), úpravy lidových písní a tanců (zvláště Tovačovské­ho, Františka X. Bakeše Královničky), umělé sbory nejrůznějšího druhu (Smetanova Čes­ká píseň, Křížkovského Sv. Cyril a Method, různé  masopustní drobné skladby), žertovné výje­vy (zvláště od Josefa Pauknera) a zase Dvořákovu melodramatickou hudbu k Šamberkově hře Josef Kajetán Tyl.


Literatura

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 24.2.2006