Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kolář, Jiří

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, pedagog a hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.11.1932
Text
DíloDiskografieLiteratura

Kolář, Jiří, sbormistr, pedagog a hudební spisovatel, narozen 16. 11. 1932, Hradec Králové.

Vystudoval obor hudební výchova na středních školách na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1950–53) a obor hudební nástroje pro střední školy na Vysoké škole pedagogické v Praze (1958–62). V letech 1960–64 přednášel (obory Intonace a sluchová analýza, Hra na housle) na Pedagogickém institutu v Brandýse nad Labem, v letech 1964–2001 přednášel (obory Intonace a sluchová výchova, Sborový zpěv a řízení sboru) na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde poté až do roku 2005 pokračoval externí výukou oboru Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1981 vykonal rigorózní zkoušky a získal titul PaedDr., roku 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství. V roce 2000 byl na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jmenován profesorem pro obor Hudební výchova – Sbormistrovství. Na této škole působil jako člen habilitačních komisí. Přednášel též na sbormistrovských kurzech a seminářích.
V oblasti sborového zpěvu byl činný nejprve jako korepetitor Ústředního souboru pracovních záloh (1954–56), v letech 1956–60 byl sbormistrem pěveckého sboru na Základní devítileté škole v Praze 3, v letech 1960–67 byl korepetitorem smíšeného a ženského sboru Pedagogického institutu v Brandýse nad Labem. V roce 1967 založil a do roku 1999 vedl pěvecký sbor Iuventus paedagogica, který se z původního dívčího sboru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy postupně změnil na ženský sbor. V jeho repertoáru je především výběr české hudby od baroka (Adam Michna z Otradovic) do 20. století (Bohuslav Martinů, Jan Novák atd.). V jeho podání zazněly premiéry skladeb Petra Ebena, Marka Kopelenta, Jaroslava Krčka, Jiřího Laburdy, Zdeňka Lukáše, Otmara Máchy, Jana Málka, Miroslava Raichla, Václava Riedlbaucha, Jiřího Temla a dalších českých autorů. Některé z nich byly sboru věnovány. Jiří Kolář řídil sbor Iuventus paedagogica na více než 800 koncertech doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží (Cork, Neerpelt, Llangollen, Tours, Arezzo, Arnhem, Middlesbrough, Cantonigròs a jiné) a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích.
Souběžně byl Jiří Kolář v letech 1983–85 sbormistrem Ženského komorního sboru Československého státního souboru písní a tanců a v letech 1987–90 pracoval ve sbormistrovském úvazku v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. Jeho umělecká činnost byla oceněna národními cenami – Cenou Ferdinanda Vacha (1999), Cenou Ministerstva kultury ČR (2004), Cenou Bedřicha Smetany (2007) a cenou Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“.
Je autorem nebo spoluautorem řady učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení sboru. Kromě dvou byly určeny posluchačům hudebních oborů pedagogických fakult, stále se užívají a podle potřeby vycházejí v dalších vydáních. V časopisech Estetická výchova, Hudební výchova (zde byl šéfredaktorem v letech 1989–2005), Hudební rozhledy, Opus musicum, v časopise pro sborové umění Cantus, odborných sbornících atd. publikoval více než 650 článků a odborných studií většinou z oblasti sborového zpěvu a zpěvu jako součásti hudební výchovy. V letech 1989–2007 byl předsedou Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů, v současné době je jejím čestným předsedou. Od roku 2000 je předsedou Sdružení sborových dirigentů při AHUV, dále byl členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových festivalů a stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží (například Bratislava, Budapešť, Legnica, Spittal, Trnava, Vídeň atd.) a v těchto aktivitách nadále pokračuje. Je také členem poroty zahraničních soutěžních festivalů Legnica cantat (Polsko) a Slovakia cantat a mnoha dalších sborových soutěží v tuzemsku.


Dílo

Dílo literární (výběr)

 

Knižní publikace

Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základních škol (Praha 1979, 21984).

František Sedlák a kolektiv: Nové cesty hudební výchovy na základní škole (Praha 1977, 21983).

Intonace a sluchová výchova. Část praktická (Praha 1980, 21989).

Intonace a sluchová výchova. Část teoretická (Praha 1983, 21996).

Hudba pro děti (Praha 1992) – hlavní autor: Jaroslav Herden.

Počátky tvořivé intonace (Praha 1993) – spoluautoři: Hana Váňová a Oldřich Duzbaba.

Hudební výchova pro 5. ročník základní školy. Hudební dílna I. (Úvaly 1995).

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy. Hudební dílna II. (Úvaly 1995) – spoluautoři: Ivana Štíbrová a Tomáš Polcar.

Sborový zpěv a řízení sboru I. (Praha 1983, 21998, 32009) – spoluautoři: Josef Rob a Ivana Štíbrová.

Sborový zpěv a řízení sboru II. (Praha 1986, 22011) – spoluautoři: Josef Rob a Ivana Štíbrová.

Intonační cvičení a sluchová analýza (Praha 2000).

Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003).

 

Stati ve sbornících

Příprava učitele-dirigenta na práci s pěveckým sborem v Čechách (in: Cantus choralis slovaca 1994, Banská Bystrica 1996, s. 24–27);

Interpretační aspekty sborové tvorby Bohuslava Martinů – ženské sbory (in: Mezinárodní sympozium o sborovém zpěv u Cantus Choralis ´95, Ústí nad Labem 1996, s. 63–70);

Tvorba Petra Ebena pro ženské sbory (in: Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus Choralis ´99, Ústí nad Labem 2000, s. 115–123);

Skladby Antonína Dvořáka pro ženský sbor a jejich interpretační problémy (in: Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus Choralis ´01, Ústí nad Labem 2001, s. 21–26);

Ženské sbory Zdeňka Lukáše. Charakteristika a interpretace (in: Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus Choralis ´03, Ústí nad Labem 2004, s. 15–18).

Poznámky k nácviku a interpretaci (In: Herden Jan: Úpravy lidových písní pro školní sbory, Praha 2006).

 

Články a studie v periodickém tisku

Chorus camera (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 214).

Zrodila se nová mezinárodní sborová soutěž (Cantus, 1992, č. 5, s. 4–5).

K repertoárovým problémům gymnaziálních sborů (Hudební výchova 1, 1992–93, č. 2, s. 20–22).

Úsměvy paní Hudby (Hudební výchova 1, 1992–93, č. 2, s. 34, č. 3, s. 52, Hudební výchova 3, 1994–95, č. 3, s. 52, č. 4, s. 70, Hudební výchova 4, 1995–96, č. 2, s. 35, č. 3, s. 50, č. 4, s. 70, Hudební výchova 5, 1996–97, č. 1, s. 17–18, č. 2, s. 36, č. 4, s. 70).

Intonační metody a jejich využití v učebnicích hudební výchovy (Hudební výchova 3, 1994–95, č. 4, s. 55–56).

IFAS 1994 (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 19–20).

Chorus Camera (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 9, s. 12–13).

Významná hudební výročí roku 1997 (Hudební výchova 5, 1996–97, č. 3, s. 53–54).

Na gymnáziích se opět zpívá (Hudební výchova 7, 1999, č. 2, s. 23–24).

Sbormistrovská příprava na pedagogických fakultách (Hudební výchova 7, 1999, č. 2, s. 24–25).

8. ročník festivalu Bohemia cantat (Cantus, 1999, č. 4, s. 21–22).

Sbormistrovská soutěž studentů pedagogických fakult ČR (Cantus, 2001, č. 1, s. 22–23).

Výkony českých sborů pozlatily 16. pražské dny sborového zpěvu (Cantus, 2002, č. 4, s. 24–25);

Gymnasia cantant 2003 (Cantus, 2003, č. 2, s. 32–33).

K osmdesátinám J. M. Dobrodinského (Cantus, 2005, č. 2, s. 10–15) – interview.

IV. ročník Mezinárodního festivalu a soutěže pěveckých sborů B. Martinů (Cantus, 2005, č. 3, s. 29–31).

young2005prague (Cantus, 2005, č. 4, s. 49–51).

XIV. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (Hudební výchova 13, 2005, č. 1, s. 14–15).

Gymnasia cantat 2006 (Hudební výchova 14, 2006, č. 4, s. 71–72).

Pražské Vánoce 2005 (Cantus, 2006, č. 1, s. 28).

Praga cantat oslavil 20. jubileum svého vzniku (Cantus, 2006, č. 3, s. 32–33).

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby (Cantus, 2008, č. 1, s. 24–25).

Sborové soutěže z hlediska porotce (Cantus, 2008, č. 4, s. 22–23, 2009, č. 1, s. 44–45, č. 2, s. 46–47, č. 3, s. 44–45, č. 4, s. 46–47).

Sborové mládí ve Žďáru (Cantus, 2008, č. 4, s. 26–27).

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena (Cantus, 2009, č. 1, s. 20–22);

Canti veris Praga 2009 (Cantus 2009, č. 2, s. 18).

Slovakia cantat 2009 (Cantus 2009, č. 2, s. 22).

Svatováclavský festival duchovní hudby FONS 2009 (Cantus, 2009, č. 4, s. 40–41).

23. Praga Cantat 2009 ve znamení úspěchů českého sbormistrovského mládí (Cantus 20, 2009, č. 4, s. 44–45).

K účasti českých sborů na XIX. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena (Cantus 21, 2010, č. 1, s. 21–22).

Canti veris Praga 2010 (Cantus 21, 2010, č. 2, s. 14–15).

Slovakia cantat 2010 (Cantus 21, 2010, č. 2, s. 16–17).

Prague Voices 2010 (Cantus 21, 2010, č. 2, s. 18–19).

K 20. výročí otevření oboru Sbormistrovství na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze (Cantus 21, 2010, č. 3, s. 12–13).

Pátá Mozartova Praha (Cantus 21, 2010, č. 3, s. 14–15).

Skvělý pražský závěr (Cantus 21, 2010, č. 3, s. 24).

CD Pocta tvůrcům (Cantus 21, 2010, č. 3, s. 40).

21. ročník IFAS Pardubice, svátku sborového mládí, sborové krásy a přátelství (Cantus 21, 2010, č. 4, s. 24, 26–28).

Mimořádné sborové výkony na 24. Praga cantat (Cantus 21, 2010, č. 4, s. 29–30).

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena oslavil XX. Jubileum svého vzniku (Cantus 22, 2011, č. 1, s. 21–23).

Pražské vánoce 2010 s bohatou nadílkou (Cantus 22, 2011, č. 1, s. 24–25).

54. Festival sborového umění Jihlava (Cantus 22, 2011, č. 2, s. 14–18) – spoluautor Jiří Jakeš.

Skladatelsko-sbormistrovský dialog (Cantus 22, 2011, č. 3, s. 16–20) – zapsal Eduard Douša.

Slovakia cantat 2011 (Cantus 22, 2011, č. 3, s. 26–27).

Ukrajinské vrcholy VI. Mozartovy Prahy (Cantus 22, 2011, č. 3, s. 28–30).

Jubilejní 25. Praga cantat (Cantus 22, 2011, č. 4, s. 28–29).

Musica sacra na zámku Kozel 13.–16. 10. 2011 (Cantus 22, 2011, č. 4, s. 32–35).

Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Iuventus paedagogica (LP Panton 1984);

Vánoční písně z Podkrkonoší (LP Supraphon 1985);

Vánoční koledy (LP Opus 1986);

Edmund Pascha: Christmas Mass, Carols (LP Opus Bratislava 1986);

Týden nové tvorby (LP Panton 1987) – Zdeněk Šesták: V nově zem se zase směje, kantáta;

Týden nové tvorby (LP Panton 1988) – Jan Málek: Uvnitř, František Kovaříček: Veselí staříci;

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká, Jaroslav Krček: O, lux mundi, kantáta LP Supraphon 1988);

XXXVIII. Concorso Polifonico Internazionale „Quido d´Arezzo“ 1990 (CD Panton 1991) – Petr Řezníček: Atomus servus pacis;

Hajej, nynej CD Supraphon 1992);

Antonín Dvořák: Sacred Works (CD Clarton 1996);

F. X. Brixi: Judas Iscariothes (CD Bonton Music 1996);

Marek Kopelent: Mon amour (CD Multisonic 1997);

Česká soudobá hudba – vokální tvorba (CD Český rozhlas 1997);

Setkání 2000 / Současní skladatelé střední generace / Profesoři Konzervatoře v Praze (CD Praha 1999);

Jaro a láska v české sborové tvorbě XX. století (CD Český rozhlas 2002);

Adam Václav Michna z Otradovic: Loutna česká (CD Supraphon 2002).

Literatura

I. Lexika

Stárek, Zdeněk: Pěvecké sbory v České socialistické republice (Praha 1978, s. 11).

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů A–L (Praha 1982, s. 257).

Kolář, Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, s. 67–68).

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2005, s. 303).

 

II. Ostatní

www.ceske-sbory.cz

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 21.8.2012