Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

České dechové kvinteto 2)

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1957
Text
Literatura

České dechové kvinteto, komorní soubor, založen 1957.

Soubor byl v roce 1957 ustaven z členů Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Původní složení: Jiří Trávníček – flétna, Zdeněk Hebda – hoboj, František Zítek – klarinet, František Štěňha – fagot, Milan Pospíšil – lesní roh. V průběhu následujících desetiletí prošli do roku 2010 souborem fagotista Pavel Zedník, hráči na lesní roh Josef Hobík, Josef Horák, Vladimíra Klánská a Tomáš Čechal, flétnisté Josef Jelínek a Jiří Trávníček a klarinetisté Adolf Nechvátal a Aleš Němec. Těleso se uplatnilo především v nahrávacím studiu Československého rozhlasu, kde pořídilo několik set zvukových snímků skladeb českých i cizích autorů (mimo jiné díla Karla Stamice, Františka Antonína Rösslera-Rosettiho, Antonína Rejchy, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Gioacchina Rossiniho, Franze Danziho, Josefa Bohuslava Foerstra, Leoše Janáčka, Paula Hindemitha, Daria Milhauda, Arnolda Malcolma, Jacquese Iberta, Waltera Pistona, György Kurtága a dalších). Na svých koncertech provádělo klasický repertoár i premiéry soudobých skladeb (Jana Zdeňka Bartoše, Františka Domažlického, Emila Hradeckého, Viktora Kalabise, Zdeňka Hůly, Štěpána Luckého, Josefa Ruta, Karla Skleničky, Miloše Sokoly, Jiřího Srnky, Zdeňka Šestáka, Jiřího Temla; pro rozhlas nahrálo kvinteto skladby Emila Františka Buriana, Jarmila Burghausra, Josefa Ceremugy, Václava Dobiáše, Karla Boleslava Jiráka, Jaroslava Ježka, Iši Krejčího, Jaroslava Řídkého, Klementa Slavického, Václava Trojana, Dalibora C. Vačkáře a dalších autorů). Soubor nahrál na gramofonové desky díla Antonína Rejchy (Kvintet D dur), Karla Stamice (Kvintet Es dur), Františka Rösslera-Rosettiho (Kvintet Es dur), Jaroslava Ježka (Kvintet), Jana Seidla (Koledy pro dětský sbor a dechové kvinteto), Václava Dobiáše (Sonáta pro klavír, dechové kvinteto, smyčce a tympány) a jiné.
V současné době (2010) jsou členy souboru flétnista Robert Heger, hobojista David Prosek, klarinetista Aleš Němec, hráč na lesní roh Tomáš Secký a fagotista Milan Muzikář.


Literatura

ČSHS.
MEH.
Skála, Pavel (ed.): Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 2.10.2010