Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Douša, Karel

Tisk


Charakteristika: skladatel, sbormistr, dirigent, varhaník, ředitel kůru, hudební pedagog, sběratel staré české chrámové hudby a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:28.1.1876
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.4.1944
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Douša, Karel, skladatel, sbormistr, dirigent, varhaník, ředitel kůru, hudební pedagog, sběratel staré české chrámové hudby a organizátor hudebního dění, narozen 28. 1. 1876, Zlonice, zemřel 3. 4. 1944, Praha.

 

Základy hudebního vzdělání získal ve Zlonicích u místního ředitele kůru Antonína Wolfa. Po studiu na pražské varhanické škole (1891–94) vyučoval hru na klavír a hudební teorii na klavírní škole Josefa Čermáka v Praze na Královských Vinohradech. Stal se varhaníkem a ředitelem kůru u křižovníků (1896–98), kde v nově založené Cyrilské jednotě působil také jako dirigent. Dále působil jako ředitel kůru u svatého Jakuba Většího na Starém Městě (1898–1904) a v bazilice sv. Václava na Smíchově (1904–07). Po Josefu Förstrovi se stal dómským kapelníkem u sv. Víta (od roku 1907, téměř 30 let). Karla Knittla zastupoval v pražském Hlaholu (1901–03), se kterým nastudoval například Svatební košile a Stabat mater Antonína Dvořáka, Žalm 47 Josefa Kličky, skladby Josefa Suka a Vítězslava Nováka. Pedagogicky působil jako učitel zpěvu na II. reálném gymnáziu v Praze (od roku 1916), jako profesor církevního zpěvu a varhanních předmětů na pražské konzervatoři (od roku 1919) a vedl kurzy harmonie pro kandidáty státních zkoušek. V roce 1899 založil smíšený sbor Oratorní sdružení, se kterým provedl skladby Orlanda di Lassa, Giovanni Pierluigi da Palestriny, českých skladatelů staršího období, Dětství Ježíšovo Hectora Berlioze, Stabat mater Giuseppe Verdiho a další. Sborové duchovní koncerty, které realizoval v Rudolfinu, dosáhly značných úspěchů. Během první světové války pořádal se sdružením koncerty ve prospěch vdov a sirotků padlých vojáků. Při Československé jednotě hudebních stavů založil podpůrný, vdovský a sirotčí fond hudebních umělců.Pro tento fond získával peníze z varhanních koncertů, které pořádal a sám na nich také vystupoval. Sbíral, upravoval a rekonstruoval díla starých českých mistrů (Bohuslav Matěj Černohorský, František Ignác Tůma, Jan Zach, František Xaver Brixi, Josef Seger a další). Kompozičně se zaměřoval na duchovní hudbu (mše, nešpory, litanie, Te Deum, latinská, česká a staroslovanská moteta) a písně. Získal cenu České Akademie za Missa in honorem Sancti Venceslai op. 5 (1900) a cenu z fondu Dr. Kaňky za Te Deum laudamus op. 12.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Sbory

Písně pro vyšší hlas op. 1 (vyd. Urbánek, Praha).

Pět písní pro střední hlas a klavír op. 2 (text Josef Václav Sládek, vyd. Kotrba, Praha 1901).

Písničky pro střední hlas a klavír op. 4 (vyd. Urbánek, Praha).

Tři písničky v národním tónu pro 4 ženské hlasy op. 6 (vyd. Urbánek, Praha).

Tři písně pro ženský sbor op. 11 (1. Listí padá, 2. Májová noc, 3. Marné námluvy, 1907, vyd. Kotrba, Praha).

 

Mše

Missa in honorem Sancti Venceslai op. 5 pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany (premiéra Hlahol, kostel sv. Jakuba, Praha, 10. 4. 1898, vyd. Kotrba, Praha 1903).

Missa solemnis op. 10 pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Kotrba, Praha 1908).

Missa in honorem Sancti Joannis Baptistae op. 16 pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany (1911, vyd. Cyril 38, 1912, č. 10, příloha 1).

Staroslovanská a latinská mše ke cti sv. Jana Nepomuckého pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany op. 20.

Misa glagoljskaja pro smíšený sbor op. 21 a pro mužský sbor op. 21a (vyd. Kotrba, Praha).

Missa Podiebradensis op. 25 pro sóla, smíšený sbor a varhany (1942).

 

Ostatní duchovní skladby

Litanie o nejsvětějším jménu Ježíš a Otče náš op. 8 pro sóla a smíšený sbor (vyd. Kotrba, Praha).

Litaniae Ss. Nominis Jesu op. 9 pro sóla a smíšený sbor (vyd. Kotrba, Praha).

Te Deum op. 12 pro sóla, 4–8hlasý smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Kotrba, Praha).

Ecce Sacerdos magnus op. 14 pro 4–8hlasý smíšený sbor (vyd. Coppenrath, Řezno 1910).

Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu op. 19 pro sóla a smíšený sbor (vyd. Kotrba, Praha 1944).

Regina coeli pro soprán, alt a varhany nebo smíšený sbor a varhany (vyd. Cyril 36, 1910, č. 3, s. 43–44).

sv. přijímání (Cyril 45, 1919, č. 9–10, s. 113).

Vesperae de dominica pentecostes pro smíšený sbor a varhany (vyd. Kotrba, Praha).

Vesperae de dominica resurrectionis pro smíšený sbor a varhany (vyd. Kotrba, Praha).

Výtky Spasitelovy, improperia pro smíšený sbor (vyd. Kotrba, Praha).

Roráty. Posvátné zpěvy adventní z doby Karla IV. Výběr nejzpěvnějších částí rorátních zpěvů pro jednu mši svatou (upravili Karel Douša a Jan Pauly, vyd. Kotík, Praha).

 

Ostatní

Klavírní obrázky č. 1–4, op. 3 (vyd. Kotrba, Praha 1901).

 

Dílo literární (výběr):

Josef Klička (In: Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze, Praha 1936, s. 200).

Duchovní skladby Tomáškovy (In: Hudební dílo Václava Jana Tomáška, Praha 1925, s. 21).

Stará česká škola XVII. a XVIII. století (rukopis).

Literatura

I. Lexika

Frank, Paul – Altmann, Wilhelm: Kurzgefasstes Tonkünstler Lexikon: für Musiker und Freunde der Musik (Řezno 1936).

PHSN.

Schmidl, Carlo: Dizionario universale dei musicisti: Supplemento (Milano 1938).

Moberg, Carl-Allan – Sundström, Einar: Sohlmanʼs musiklexikon. Nordiskt och allmänt uppslagsverk för tonkonst, musikliv och dans (Stockholm 1951).

ČSHS.

Robijns, Jozef – Zijlstra, Miep: Algemene muziek encyclopedie (Haarlem 1984).

 

II. Ostatní

Karel Douša: Litanie o nejsv. Jménu Ježíš a Otčenáš (Cyril 36, 1910 č. 1, s. 10).

Karel Douša: Litaniae ss. Nominis Jesu (Cyril 36, 1910 č. 1, s. 11).

Seznam hudebních děl skladatelů domácích (Cyril 36, 1910 č. 1, s. 12).

Nejedlý Zdeněk: Episoda Karel Douša (In: Památník zpěváckého spolku Hlaholu v Praze, vydaný na oslavu 50tileté činnosti. Doba nejnovější, Praha 1911, s. 146–149).

Jansa, Friedrich: Deutsche Tonkünstler und Musiker in Wort und Bild (Leipzig 1911).

Pertlíček, Karel: Prof. Karel Douša šedesátníkem (Cyril 61, 1936 č. 1–2, s. 1–3).

Cmíral, Adolf: Karel Douša (Cyril 70, 1944 č. 5–6, s. 63–66).

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Hudební oddělení.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 25.7.2016