Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Palkovský, Oldřich

Tisk


Charakteristika: skladatel, pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:24.2.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.5.1983
Text
DíloLiteratura

Palkovský, Oldřich, skladatel, hudební pedagog, narozen 24. 2. 1907, Brušperk (u Frýdku-Místku), zemřel 13. 5. 1983, Zlín (tehdy Gottwaldov).


Pocházel z rozvětvené hudební rodiny. Po studiu na brněnské konzervatoři v letech 1925–31 (skladba u Viléma Petrželky, dirigování u Zdeňka Chalabaly, klavír u Ilony Kurzové a Anny Holubové) studoval kompozici v mistrovské třídě Josefa Suka na pražské konzervatoři (1931–33). Působil od roku 1934 jako učitel na hudební škole ve Zlíně a současně jako examinátor státních zkoušek na brněnské konzervatoři. V letech 1950–67 byl profesorem hudebně teoretických předmětů na kroměřížské konzervatoři. Jeho skladatelské dílo je orientováno zvl. k neprogramní (tzv. absolutní) hudbě jak komorní, tak orchestrální – symfonické i koncertantní, jejímiž silnými stránkami jsou kompoziční svébytnost, byť zprvu poněkud konzervativně zaměřená (stylově orientovaná na pozdní romantismus s výraznou melodikou, smyslem pro motivickou práci i barvitou instrumentaci a hlavně formální vyváženost), později se však odpoutává od tonality a v posledním období dospěl Oldřich Palkovský k volné atonalitě.
Zkomponoval i řadu drobnějších skladeb, pochodů, tanců a úprav lidových písní z okolí Zlína pro mužský a dětský sbor. Za svou tvorbu získal několik ocenění ve skladatelských soutěžích (cena České akademie 1941 za 1. symfonii, cena Melantricha za Houslovou sonátu a dvakrát cena jubilejní nadace B. Smetany za Klavírní trio – 1946 a Concertino pro dechové nástroje – 1947). Oldřich Palkovský byl také autorem méně známé Praktické školy hry klavíru vydané v roce 1932.


Dílo

Dílo hudební (výběr):


Komorní

Preludium a fuga pro varhany op. 1 (1929).

Sedm klavírních skladeb op. 3 (1931).         

Smyčcový kvartet č. 1 (1931).

Klavírní trio č. 1, op. 11 (1940).

Houslová sonáta op. 12 (1942).

Sonáta pro housle a klavír (1942).

Sonáta pro violu a klavír op. 15 (1944).

Concertino pro dechové nástroje (1945).

Sonáta pro violoncello a klavír op. 17 (1946).

Sonáta pro klarinet op. 20 (1947)

Dechový kvintet č. 1 op. 21 (1949).

Kvartet pro housle, flétnu, violu a violoncello op. 22 (1950).

Obrázky z venkova pro klavír (1950).

Capriccio pro akordeon a devět nástrojů (1963).

Sonáta pro lesní roh a klavír (1964).

Komorní hudba pro osm nástrojů (1964).

Tři skladby pro dechové kvinteto a klavír (1965).

Concertino pro sedm nástrojů (1966).

Klavírní trio č. 2, op. 45 (1968).

Smyčcový kvartet č. 7 (1971).

Smyčcový kvartet č. 8 (1980).

Sonáta pro trubku a klavír (1980).

Dechový kvartet (1982).

Žesťový kvintet (1982).

Duo pro housle a violu op. 81 (1982).

 

Orchestrální

Symfonie č. 1 op. 8 (1934).

Symfonie č. 2 op. 10 (1939).

Symfonie č. 3 op. 14 (1944).

Symfonie č. 4 op. 19 (1947).

Koncert pro cimbál a malý orchestr op. 24 (1952).

Scherzo capriccioso op. 25 (1953).

Moravská svita pro velký orchestr op. 26 (1954).

Moravské tance op. 27 (1956).

Symfonie č. 5 op. 28 (1957).

Variace a fuga pro cimbál, smyčce a tympány (1959).

Koncert pro hoboj a orchestr (1961).

Koncert pro akordeon a orchestr (1961).

Symfonie č. 6 (1962).

Tři symfonické věty (1971).

Symfonieta (1976).

Malá svita pro orchestr (1981).

 

Písně

Milostné písně na slova staré čínské poezie (1960).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11 (Ostrava 1998).

Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska (Valašské Meziříčí 2000).

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

 

II. Ostatní

Štědroň, Bohumír, Stolařík, Ivo: K dějinám hudby v Ostravském kraji (in: Slezský sborník 53, 1955, 219).

Stolařík, Ivo: K dosavadnímu dílu skladatele Oldřicha Palkovského (in: Slezský sborník 53, 1955, 229–31).

Im (=Měrka, Ivan): Oldřich Palkovský – 70. 70 let hudebního pedagoga a skladatele (Ostravský kulturní měsíčník 2, 1977, č. 2, s. 70).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed. Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).

Mazurek, Jan, Steinmetz, Karel a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 8.3.2017