Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Müller, Václav 2)

Tisk


Charakteristika: Hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:10.12.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.11.1931
Text
Literatura

Müller, Václav 2), hudební organizátor a autor textů o hudbě, narozen 10. 12. 1865, Praha-Karlín, zemřel 15. 11. 1931, Praha.
 
Vystudoval v Praze gymnázium a bohosloví. Učil v Roudnici, potom na reálce v Praze. Sídelní kanovník na Vyšehradě (od 12. 4. 1912) s několika funkcemi a tituly (Msgre). Učil liturgice a kampanologii na pražské konzervatoři (1919–24). Dlouholetý intendant České filharmonie (přes 25 let), jednatel Českého filmového družstva, předseda Československé filharmonické společnosti, jednatel a předseda Českého spol­ku pro komorní hudbu. Působil v Cyril­ské jednotě (jednatel do 1929, pak předseda, učitel, dirigent) a redigoval časopis Cyril po Dobroslavu Orlovi (1919–31), v němž má četné člán­ky. Člen výboru Umělecké besedy (1901) a jednatel Hudebního odboru (1897–1906). Zasloužil se s Hanušem Trnečkem o první Český hudební festival (1902–04). Jeden z prvních, kdo psali rozbory skladeb na koncertní programy. Odborník v kolaudaci varhan a zvláště zvonů. Výběr z jeho studií: O chorálu sv. Řehořském (Cyril 55, ­1929 a 56, 1930), Mechanická hudba v koste­le (Cyril 57, 1931), Anglická koleda o sv. Vác­lavovi (Hudba a škola 1, 1928/29), Beethovenova devátá (Dalibor 38, 1921) aj. Příspěvky v Ob­rázkové revui 1899 atd. Samostatně vydal knihu G. Meyerbeer a křesťanství (Praha 1898).
Literatura
I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Veselý, Richard: Dějiny České filharmonie (Praha 1935).
Památník Sedmdesát let Umělecké besedy 1863–1933. (Praha 1933, s. 225).
Cyril 57, 1931, 90.
Tempo 11, 1932, 156.
Hudební výchova 13, 1932, 16, 45.
Hudební zpravodaj 4, ­1935, č. 4, 14.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006