Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nademlýnský, Edvard

Tisk


Charakteristika: hudební pedagog, skladatel a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:22.2.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.5.1967
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Nademlýnský, Edvard, hudební pedagog, skladatel a sbormistr, narozen 22. 2. 1891, Hrušovany u Brna, zemřel 6. 5. 1967, Praha.

 

Studoval na varhanické škole v Brně hudební teorii u Leoše Janáčka, hru na housle u Rudolfa Reissiga a Pavla Dědečka, hru na klavír u Marie Kuhlové, hru na varhany a sborový zpěv u Maxmiliána Koblížka (1908–11). Vykonal státní zkoušku ze hry na housle (1919), sborového zpěvu (1921), hry na klavír (1925) a hry na varhany (1927). Maturitní zkoušku složil na učitelském ústavu ve Štubnianských Teplicích (nyní Turčianské Teplice, 1922). První angažmá získal jako člen brněnského Národního divadla. Pedagogicky působil v Novém Městě na Moravě, na učitelském ústavu v Lučenci (1919–22, také na reálném gymnáziu), Košicích (1922–28) Modré (1928–29) a Spišské Nové Vsi (1929–39). Jako sbormistr vedl v Košicích pěvecký sbor Foerster, se kterým nastudoval řadu skladeb slovenských i českých autorů. Během druhé světové války pedagogicky působil na ženském učitelském ústavu v Praze, v roce 1946 se stal lektorem hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, později vyučoval na Vysoké škole pedagogické v Praze. Jako pedagog se zaměřil na vyučování hry na housle. Jeho houslová škola zpracovaná podle metody Otakara Ševčíka na půltónovém systému s použitím lidových písní byla využívána na pedagogických školách


Dílo

Houslové školy

Škola husľovej hry na melodickom podklade ľudovej piesne slovenskej so zretelom k potrebe učitelských ústavov a príprave pre pedagogické akademie (Praha 1935).

Škola houslové hry (Praha, 1. díl, 1946–47; 2. díl, 1950–51).

Škola husľovej hry (Bratislava 1954–55).

Hra na housle. Určeno pro dálkově studující na pedagogických institutech (Praha 1962).

 

Úpravy

Zlatá zrnka. Směs z národních písní pro 4 housle a klavír (Pazdírek, Brno 1930).

20 ruských písní a tanců pro 2 housle (Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1949).

400 lidových a znárodnělých písní pro housle. Melodický doplněk k 1.–5. sešitu Školy houslové hry Edvarda Nademlýnského nebo k 1.–4. sešitu Houslové školy pro začátečníky Otakara Ševčíka (Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951).

20 moravských písní a tanců pro 2 housle (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1954).

50 lidových písní a tanců pro dvoje housle (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958).

Houslová kvarteta (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958) – úpravy skladeb Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Pjotra Iljiče Čajkovského, Franze Schuberta, Ludwiga van Beethovena, Oskara Nedbala.

Národní písně, terceta (2 díly, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1959).

30 lidových písní a tanců pro 2 housle v první poloze (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960).

 

Ostatní

Tatíčku, starý náš pro mužský sbor (Pazdírek, Brno 1931).

Slovenský spev pro smíšený sbor (Státní nakladatelství, Praha 1934).

Touha, fantazie pro housle a orchestr.

Literatura

ČSHS.

Archivalie

Národní knihovna. Hudební oddělení.

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Městská knihovna v Praze.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 20.7.2015