Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hradil, Antonín

Tisk


Charakteristika: Varhaník, dirigent, hudební skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:5.4.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.8.1937
Text
Literatura

Hradil, Antonín, varhaník, dirigent, hudební skladatel a pedagog, narozen 5. 4. 1874, Jezernice (u Lipníka nad Bečvou), zemřel 18. 8. 1937, Ostrava-Vítkovice.
 
Pocházel z venkovské rodiny, projevující po několik generací hudební zájmy. V letech 1890–1892 studoval na c. k. Slovanském ústavu ku vzdělání učitelů v Brně. Po dvou letech studia přešel na brněnskou Janáčkovu varhanickou školu, kterou absolvoval v roce 1894. Na Janáčkovu přímluvu získal místo ředitele kůru a varhaníka ve Vsetíně, kde se uplatnil i jako učitel hudby, dirigent Vsacké filharmonie, sbormistr Cyrilské jednoty, dirigent dechové hudby Dalibor a místního tamburašského kroužku. V období duben 1905 – leden 1906 byl i členem výboru a dirigentem orchestru Spolku přátel hudby ve Vsetíně, jehož cílem bylo zvýšení zájmu o hudbu ve všech společenských vrstvách. V září 1912 se stal ředitelem kůru a varhaníkem katolického kostela v Ostravě-Vítkovicích, kde působil až do konce života (tj. 1912–1937). Ve stejném roce započalo i Hradilovo učitelské působení na Hudební a varhanické škole Matice školské v Ostravě-Mariánských Horách, připravující – zásluhou ředitele Eduarda Marhuly, Antonína Hradila a dalších pedagogů – budoucí učitele hudby, varhaníky a nadšené hudební amatéry. V učitelské činnosti Hradil pokračoval i po vzniku samostatného československého státu (1915–1918 byl instrumentalistou posádkové hudby v Těšíně), do roku 1923 byl např. jeho žákem budoucí operní dirigent a hudební ředitel v Hamburku Leopold Ludwig (1908–1979).
 
Antonín Hradil byl vzdělaným a velmi všestranným hudebníkem. Největších uměleckých úspěchů dosáhl v oblasti varhanní interpretace (repertoár orientoval v programech koncertů z let 1913–1914 a 1919–1921 především na francouzskou romantickou hudbu) a improvizace. Zvláště za svého vsetínského pobytu komponoval Hradil duchovní i světskou hudbu. Populárními se staly jeho české i latinské mešní kompozice a početná offertoria. Světská tvorba je v Hradilově skladatelském odkazu zastoupena především skladbami pro dechový orchestr a sborovými kompozicemi.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3, Opava-Ostrava 1995, s. 53.
 
II Ostatní
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).
Muroňová, Ester – Mazurek, Jan: Antonín Hradil. K 60. výročí úmrtí varhaníka, skladatele a hudebního pedagoga. (Hudební nástroje 33, 1996, č. 3, s. 138–139).
 
Jan Mazurek
Datum poslední změny: 11.6.2003