Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nikodim, František

Tisk

(Nikodem, Nicodami;)

Charakteristika: Pianista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1.8.1764
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.8.1829
Text
Literatura

Nikodim, František (psán též Nikodem, Nicodami), pianista a skla­datel, narozen 1. 8. 1764, Vilémov, zemřel 13. 8. 1829, Paříž.

Působil jako pianista ve Vídni a v Paříži, kde se stal profesorem klavírní hry na tamní konzervatoři. Vdova založila nadaci Prix Nicodim. Patrně totožný s Františkem Nikodémem, který má v Národním muzeu chrámové árie, pastorely a jiné skladby z doby po roce 1800.

Literatura
Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).
Mendel, Hermann – Reissmann, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlin 1878, 10 sv.).
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum Praha).
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006