Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vendler, Bohumil

Tisk


Charakteristika: skladatel, sbormistr, dirigent, ředitel kůru, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:16.6.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.1.1948
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Vendler, Bohumil, skladatel, sbormistr, dirigent, ředitel kůru a hudební pedagog, narozen 16. 6. 1865, Rokycany, zemřel 26. 1. 1948, Praha.

Narodil se do rodiny herce Kramuelovy společnosti a hostinského Hynka Vendlera. Navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v Mělníku, hře na housle se učil u regenschoriho Přibíka, hře na klavír u učitele Skály. Byl členem zpěváckého spolku a brzy se začal věnovat kompozici. Studoval Varhanickou školu v Praze (1885–87, nedokončil), soukromě hru na klavír u Václava Libenského a skladbu u Zdeňka Fibicha (1887–90). Pod Karlem Knittlem zpíval v pražském Hlaholu a soukromě učil hru na klavír, zpěv a hudební teorii. Mezi jeho žáky patřil například Vladimír Helfert. Stal se sbormistrem Zpěváckého spolku pražských typografů, Lukese na Smíchově a vypomáhal Karlu Knittlovi v Hlaholu. V letech 1900–10 řídil Akademický orchestr, který byl rozšířen o pěvecký sbor (Hudební jednota vysokých škol pražských). Působil jako ředitel kůru v kostele sv. Jakuba (1910–20), vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Křemencové ulici (1914–23) a krátce na dalších středních školách. Komponoval zejména skladby vokální světské a duchovní, sólové pro klávesové nástroje a komorní. Jeho sbory vyšly například ve sbírkách Dalibor, Zora, Lyra a Vlasta. V roce 1898 získal cenu Českého spolku pro komorní hudbu za Sonátu pro violoncello a klavír.


Dílo

Vokální

Pět písní pro střední hlas a klavír op. 1 (1. Jest večer, 2. Notturno, 3. Jarní – text 1., 2., 3. Jaroslav Vrchlický, 4. Teplým se dechem rozčeřil – text Adolf Heyduk, 5. Kdyby ten slavíček – text Vítězslav Hálek).

Pět písní pro jeden hlas a klavír op. 3 (1. Sny s prsou se mi vyrojily, 2. Co Tobě, dítě psát? – text 1. a 2. Alois Škampa, 3. Má milá pojď a poklekni – text Vítězslav Hálek, 4. Kdy láska přilétá? – text Jan Neruda, 5. Přilétlo jaro – text Vítězslav Hálek, vyd. Urbánek, Praha).

Tři písně pro soprán a klavír op. 4 (1. Slzy a vzdychání – text František Ladislav Čelakovský, 2. Dívčí popěvek – text Josef V. Pokorný, 3. Ptáčeti – text Růžena Jesenská, vyd. Urbánek, Praha).

Dva mužské sbory op. 5 (1. Pohřeb v lese – text Jaroslav Vrchlický, s tenorovým a barytonovým sólem, vyd. ve sbírce Dalibor, sešit 42, 2. Napij se – text Ladislav Quis, vyd. ve sbírce Dalibor, sešit 20, Urbánek, Praha).

Čtyři sbory pro ženské hlasy a klavír op. 6 (vyd. ve sbírce Vesna, sešit 12, Urbánek, Praha).

Koleda pro smíšený sbor a klavír op. 7 (text František B. Kheml, vyd. ve sbírce Vlasta, sešit 11).

Bouře, mužský sbor op. 8 (text František B. Kheml, vyd. ve sbírce Dalibor, sešit 30, Urbánek, Praha).

Tance, smíšené sbory op. 10 (1. Chorý Jeník, 2. Trní, 3. Hrajte dál!, vyd. ve sbírce Lyra, sešit 12, Urbánek, Praha).

Tři sbory pro mužské hlasy op. 12 (1. Modlitba na Řípu – text Jaroslav Vrchlický, vyd. Vilímek, Praha, 2. Pardubické koně – text František B. Kheml, 3. Věrná milá – moravská, vyd. ve sbírce Dalibor, sešit 19, Urbánek, Praha).

Pět písní pro malý smíšený sbor op. 14 (text Růžena Jesenská, vyd. ve sbírce Lyra, sešit 14, Urbánek, Praha).

Dva sbory pro ženské hlasy a klavír op. 16 (vyd. ve sbírce Vesna, sešit 17, Urbánek, Praha).

Tři sbory pro čtyři ženské hlasy op. 17 (text Růžena Jesenská, 1. Jen jedinkrát, 2. Nehněvej se, 3. V růžích sen, vyd. ve sbírce Zora, sešit 2, Urbánek, Praha).

 

Dvě písně pro střední hlas a klavír (1. Na travičku – text Růžena Jesenská, 2. Ráda – text Josef Václav Sládek, vyd. Otto, Praha 1899).

Dva sbory op. 18 (1. Pod starým praporem – smíšený sbor, text Svatopluk Čech, vyd. Pěvecká obec československá, Praha 1900, 2. Byli jsme a budem – mužský sbor, text Zikmund Janke-Dvorský, vyd. Pěvecká obec československá, Praha 1901).

Tři sbory pro čtyři ženské hlasy s průvodem ad libitum op. 19 (vyd. ve sbírce Zora, sešit 6, Urbánek, Praha 1910).

Pět písní s průvodem klavíru op. 20 (1. Modlitba, 2. V kapse prázdno, 3. Tiché smutky, 4. Vzal mne na vojnu, 5. Víš, když se napije pták, vyd. Urbánek, Praha).

Dvojzpěvy pro soprán, alt a klavír op. 21 (text Augustin Eugen Mužík, 1. Ořeší, 2. Políbení, 3. Vyznání, 4. Žežulčino proroctví, 5. Rozhodná dívčina, 6. Závrať, vyd. Hoffmanna vdova, Praha 1910).

Šest čtverozpěvů ve formě kanonické pro mužské hlasy op. 22 (text Augustin Eugen Mužík, vyd. Česká hudba, Kutná Hora).

V přírodě, dva dvojzpěvy pro soprán, alt a klavír op. 23 (text Vítězslav Hálek, vyd. Urbánek, Praha).

Čtyři sbory pro mužské hlasy op. 24 (text Augustin Eugen Mužík, vyd. Hoffmann, Praha).

Nadšení, mužský sbor op. 35 (text Svatopluk Čech, vyd. ve sbírce Dalibor, sešit 87, Urbánek, Praha).

Písni zdar!, hymnus op. 34 (text František B. Kheml, vyd. Pěvecká obec československá, Praha 1922).

Naší hymně, písni Čechů nejdražší, oslavný sbor op. 39 (text František B. Kheml, vyd. ve sbírce Lyra, sešit 25, Urbánek, Praha 1930).

Čtyři sbory pro 4 ženské hlasy a klavír (1. Vše ve světě teď usnulo – text Vítězslav Hálek, 2. Maliny – text Josef Václav Sládek, 3.  Oči tvoje – text Růžena Jesenská, 4. Hle, na sta písní z lesů letí – text Vítězslav Hálek, vyd. ve sbírce Vesna, sešit 12).

Národně-sociálního dělnictva hymna, mužský sbor (text Augustin Eugen Mužík, vyd. Tiskárna národně-sociálního dělnictva, Praha).

Kytice písní Troubských pro smíšený sbor a klavír (vyd. Urbánek, Praha 1901).

Kytice z moravských písní pro čtyřhlasý ženský sbor a klavír (vyd. ve sbírce Vesna, sešit 13, Urbánek, Praha).

Druhá kytice z moravských národních písní pro mužský sbor (vyd. ve sbírce Dalibor, sešit 27, Urbánek, Praha).

Třetí kytice z moravských národních písní pro smíšený sbor (ve sbírce Lyra, sešit 15, Urbánek, Praha 1931).

 

Sólové

Klavírní skladby op. 2 (1. Ukolébavka, 2. Lístek do památníku, 3. Zklamání, 4. V kole víl, 5. Dumka, vyd. Urbánek, Praha 1910).

Klavírní skladby op. 11 (1. Na táčkách, 2. Po práci, 3. Polka, 4. Sousedská, vyd. Hudební příloze Zlaté Prahy roč. 5, č. 9, 12; roč. 6, č. 4, 8, Otto, Praha).

Ukolébavky Ježíškovi pro varhany/harmonium op. 23 (upravil a vydal Jan Hlucháň, Musica sacra 1929).

Tři tance pro klavír (1. Furiant, 2. Sousedská, 3. Polka, vyd. Binko, Brtnice, Varyto 10, 1887, s. 121–129).

 

Komorní

Sonáta pro violoncello a klavír op. 9.

Romantické nálady, smyčcová tria op. 15a (vyd. Urbánek, Praha).

Romantické nálady pro housle a klavír op. 15b (vyd. Urbánek, Praha).

Smyčcový kvartet F dur op. 47 (premiéra Hradec Králové 1932).

 

Duchovní

Missa solemnis pro smíšený sbor a orchestr/varhany op. 13.

Památce zasloužilých mužů, smuteční sbory op. 27a (text Josef Václav Sládek).

Smuteční zpěv op. 27e (text František Žák).

Mše pro 4 mužské hlasy bez průvodu a Pange lingua op. 31.

Pange lingua pro smíšený sbor op. 46.

Veni Sancte Spiritus pro ženský sbor op. 46c.

Adoro te pro smíšený sbor op. 46d.

 

Tři zpěvy ke mši svaté pro ženský sbor

Čtyři mariánské zpěvy pro vyšší hlas.

Otče náš pro nižší hlas.

Zdrávas, Maria pro nižší hlas.

Žalm 126 pro smíšený sbor a orchestr.

 

Didaktické

Škola zpěvu polyfonního ve formě kanonické pro školy občanské, střední a pro ústavy učitelské op. 38 (vyd. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1928).

 

Scénická hudba

Krakonoš (pohádka o čtyřech obrazech, ke hře Vojtěšky Baldessari-Plumlovské, Národní divadlo v Praze, 1909/10, dirigent Rudolf Zamrzla, vyd. Máj, Praha 1927).

Jánošík (ke hře Jiřího Mahena).

 

Ostatní

Studie pro malý orchestr op. 28.

 

Úpravy

Muzio Clementi: Sonatina op. 36, č. 6 (úprava pro 2 klavíry).

Josef Mysliveček: Notturna, dua (úprava pro soprán, alt a klavír, překlad Terezie Duchacká, vyd. Urbánek, Praha).

Literatura

I. Lexika

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

Einstein, Alfred: Das neue Musiklexikon (Berlín 1926).

ČSHS.

DČHK.

Stárek, Zdeněk: Sborník českých sbormistrů (Praha 1982).

 

II. Ostatní

Kalendář českých hudebníků (1899).

Věstník pěvecký a hudební 29, 1925, s. 57–58.

Borecký, Jaromír: Stručný přehled dějin české hudby (Praha 21928).

Hovorka, Ladislav: Seznam skladeb (Věstník pěvecký a hudební 39, 1935, č. 6, s. 94–96)

Hudební výchova 16, 1935, s. 90.

Tempo 14, 1935, s. 301–302.

Boháček, Ludvík: Bohumil Vendler: Poznámky k životu a dílu (Praha 1940).

Sychra, Cyrill: Návštěvou u Bohumila Vendlera (Cyril 69, 1943, č. 5–8, s. 85–88).

Sychra, Cyrill: Nekrolog (Cyril 73, 1948, č. 1–2, s. 24).

Věstník pěvecký a hudební 52, 1948, s. 27.

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Přírůstky za léta 1971–2001 a doplňky (Brno 2007).

 

www.musicbase.cz/skladatele/1075-vendler-bohumil/

http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0204515-Vendler-Bohumil-18651948/

http://archiv.narodni-divadlo.cz/

 

Radek Poláček

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Oddělení dějin hudby.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 2.2.2016