Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vondrovic, Otakar

Tisk


Charakteristika: klavírista, hudební pedagog, lékař

Datum narození/zahájení aktivity:23.11.1908Poděbrady (email Milana Slavického na Slovník 24. 1. 2009)
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.6.1985Praha
Text

Vondrovic, Otakar, klavírista, hudební pedagog a lékař, narozen 23. 11. 1898, Poděbrady, zemřel 8. 6. 1985, tamtéž.

 

Studoval gymnázium v Kolíně (1919–27) a zároveň klavír a hudební teorii u Josefa Wintra (žák Zdeňka Fibicha). První samostatný koncert uskutečnil v sedmnácti letech. Klavír dále studoval na mistrovské škole pod vedením Karla Hoffmeistra a Ilony Štěpánové-Kurzové (1927–30). Paralelně navštěvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od francouzské vlády získal stipendium na École Normale de Musique, kde studoval pod vedením Alfreda Cortota (1930–31, první cena ústavní soutěže). Ve studiu medicíny pokračoval na Sorbonně a po návratu do Čech promoval v roce 1933 na Univerzitě Karlově. V dalších letech se věnoval Lékařské praxi v Poděbradech jako lázeňský lékař se zaměřením na srdeční choroby. Po roce 1948 byla jeho soukromá praxe zrušena a vzdělání si doplnil o obor oční lékařství. Jako lékař pracoval až do šedesátých let. Veřejnou koncertní činnost zahájil s Českou filharmonií pod vedením Františka Stupky (1. ledna 1932, Petr Iljič Čajkovskij – Klavírní koncert b moll). S filharmonií v dalších letech pravidelně vystupoval. Spolupracoval se Středočeským symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy, Slovenskou filharmonií a dalšími tělesy. Zúčastnil se mnoha festivalů (například Pražské jaro), koncertů Umělecké besedy, Spolku výtvarných umělců Mánes, Přítomnosti atd. V roce 1933 doprovázel na koncertním zájezdu v Jugoslávii pěvkyni Ašu Slavickou (sestru skladatele Klementa Slavického), se kterou pravidelně koncertoval a nahrával v Československém rozhlasu. V roce 1938 se s ní oženil. Koncertoval ve většině velkých českých a moravských měst. V zahraničí vystoupil ve Švýcarsku, Francii, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Norsku a Monaku. Stal se významným propagátorem české klavírní tvorby (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Josef Suk, Vítězslav Novák, Leoš Janáček). Zaměřoval se na dílo Fryderyka Chopina a Ludwiga van Beethovena, jehož sonáty souborně provedl (1951–53). Uskutečnil premiéry skladeb soudobých českých autorů (Klement Slavický, Karel Hába, Dalibor Cyril Vačkář a další). Jako komorní hráč spolupracoval s Antonínem Hyksou, Antonínem Moravcem a s řadou komorních souborů (Pražské kvarteto, Pražské dechové kvinteto, Peškovo kvarteto a další). V klavírním triu vystupoval s Ivanem Kawaciukem a Bohušem Heranem. První koncert uskutečnilo trio 21. listopadu 1954. Podniklo koncertní cestu do Číny a účastnilo se přehlídek československého koncertního umění (1955, 1960, 1962). Od roku 1963 vyučoval Otakar Vondrovic na JAMU, v roce 1968 byl jmenován profesorem a o rok později vedoucím katedry klávesových nástrojů. Mezi jeho žáky patřily například Alena Vlasáková a Eva Krámská. Vyučoval na letních kurzech v Bechyni a zasedal v porotách řady mezinárodních klavírních soutěží (Mariánské lázně, Hradec nad Moravicí). Pravidelně zasedal ve Státní zkušební komisi na AMU. Získal řadu ocenění: propůjčení státního vyznamenání Za vynikající práci (1969), Smetanova medaile (1974), Cena města Poděbrad, Pamětní medaile Leoše Janáčka (1977), titul zasloužilý umělec (1978), Janáčkova medaile (1980) a diplom se zlatou Janáčkovou medailí (1982).


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Smetana: České tance – Dupák, Skočná (Ultraphon 1943);

Smetana: Koncertní etuda C dur, Koncertní etuda gis moll (Ultraphon 1944);

Chopin: Scherzo b moll (Esta 1945);

Chopin: Mazurka op. 50, cis moll; Etuda op. 25, c moll (Esta 1945);

Chopin: Mazurka op. 24, Des dur; Etuda op. 10, As dur (Esta 1945);

Chopin: Grande valse brillante, op. 18 (Esta 1945);

Chopin: Valčík op. 69, As dur; Etudy op. 10, C dur, As dur; Etudy op. 25, As dur, cis moll (Esta 1945);

Chopin: Valčík op. 64, Des dur; Valčík op. 70, Ges dur; Etuda op. 25, As dur (Esta 1945);

Ravel: Vodotrysk; Debussy: Odrazy ve vodě (Esta 1946);

Rachmaninov: Preludium cis moll, op. 3, č. 2; Čajkovskij: Listopad (Esta 1946);

Martinů: Písničky na dvě stránky, H. 302 (Ultraphon 1947) – Aša Slavická, zpěv;

Slavický: Tři skladby pro klavír (Ultraphon 1948);

Martinů: Obkročák (Ultraphon 1948);

Beethoven: Sonáta pro klavír č. 23, f moll Appassionata (Supraphon 1951);

Dusík: Sonata XXIV. fis moll, Elegie harmonique, op. 61(Supraphon 1951);

Beethoven: Sonáta pro klavír (Supraphon 1956);

Liszt: Koncertní etuda Un sospiro (Supraphon 1957);

Liszt: Skladby pro klavír (Supraphon 1957);

Liszt: Uherská rapsódie č. 2 (Ultraphon 1957; Supraphon 1959);

Liszt: Klavírní etuda Des dur, Koncertní parafráze na motivy Verdiho Rigoletta (Supraphon 1957);

Mozart: Sonáty pro klavír K. 457 a 475 (Supraphon 1957);

Beethoven: Sonáta pro klavír B dur, op. 106 (Supraphon 1958);

Dusík: Sonáta pro klavír As Dur, č. 13 (Supraphon 1959);

Chopin: 24 preludií pro klavír, op. 28 (Supraphon 1961);

Chopin: 24 preludií pro klavír – č. 15, č. 21, č. 23, č. 24 (Supraphon 1964);

Chopin: 24 preludií pro klavír – č. 3, č. 6, č. 7, č. 8, č. 13 (Supraphon 1964);

Smetana: Macbeth a čarodějnice, Tři poetické polky op. 8, Romance B dur, Črty; Novák: Písně zimních nocí, Exotikon (Supraphon 1971);

Etudový meeting (Supraphon 1971);

Šostakovič, Prokofjev: Sonáty pro housle a klavír (Supraphon 1977) – Antonín Moravec, housle;

Martinů: Sonáty pro housle a klavír (Supraphon 1979) – Antonín Moravec, housle.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

Kolektiv autorů: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983).

MEH.

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

Tomeš, Josef – Léblová, Alena: Československý biografický slovník (Praha 1992).

Tomeš, Josef: Český biografický slovník XX. století (Praha 1999).

 

II. Ostatní

Kříž, Jaromír: K 75. narozeninám zasloužilého umělce MUDr. Otakara Vondrovice (rukopis, 1983).

Scholzová, Barbora: Jakub a Otakar Vondrovicové. Významné osobnosti poděbradského lékařského a hudebního života (magisterská práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2012).

Scholzová, Barbora: Otakar Vondrovic (bakalářská práce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2013).

 

http://encyklopedie.brna.cz

http://sov.pdy.sweb.cz/vondrovic.html

http://podebradskenoviny.cz/publicistika/otakar-vondrovic

http://podebradskenoviny.cz/historie/otakar-vondrovic

Archivalie

Polabské muzeum Poděbrady. Archiv Polabského muzea, fond Otakar Vondrovic.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 11.2.2016