Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vlček, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Literární historik a kritik

Datum narození/zahájení aktivity:22.1.1860
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.1.1930
Text
DíloLiteratura

Vlček, Jaroslav, literární historik a kritik, narozen 22. 1. 1860, Bánská Bystrice (Slovensko), zemřel 21. 1. 1930, Praha.

 

Nejprve studoval českou školu v Praze, ale po smrti otce se matka s dětmi odstěhovala zpět do Bánské Bystrice, kde Jaroslav Vlček vystudoval maďarské gymnázium. V letech 1878–82 potom studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl žákem M. Hattaly a Jana Gebauera. Od roku 1901 byl středoškolským profesorem nejprve v Brně a později v Praze. V letech 1898–1901 byl docentem, 1901–08 mimořádným profesorem, od roku 1908 potom řádným profesorem dějin české literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. Za první světové války se účastnil domácího protirakouského odboje. V letech 1919–30 byl správcem Matice slovenské, 1919–23 přednostou odboru slovenského školství Ministerstva školství a národní osvěty. Již od studentských let byl propagátorem všestranné spolupráce Čechů a Slováků. Začínal jako literární kritik, od osmdesátých let sledoval českou i slovenskou tvorbu, už během pražských studií publikoval texty, v nichž glosoval pražský hudební život v beletristickém časopise Orol uveřejňoval „Listy z Čiech“. Recenzoval edici Slovenské spevy, psal studie o díle Štúra, Šafaříka, Kollára a dalších. V rozmezí let 1893 až 1920 zevrubně zpracoval dějiny české literatury, které byly několikrát vydány v různých pražských nakladatelstvích. Kompletní soupis Vlčkových prací do roku 1920 byl uveřejněn ve sborníku k autorovým šedesátinám.


Dílo

Dílo literární

 

Knihy

Dejiny literatúry slovenskej (Turč. Sv. Martin 1889, 1890);

Dějiny české literatury (Praha 1893–1920, 1931, 1940, 1951, 1960);

Pavel Josef Šafařík (Bursík a Kohout, Praha 1896);

Několik kapitolek z dějin naší poesie (Praha 1898);

Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti (Praha 1912);

Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice Slovenské (Praha 1913).

 

Články a stati

K šedesátinám O. Hostinského (Lumír 35, 1907, s. 141);

Pôvodina Štúrovho spisu O národných povestiach a piesňach slovanských (Sborník Matice slovenské I, 1923, s. 58–63).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Zdenko Nováček).

Český biografický slovník XX. století, III. díl, s. 469470 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

 

II. Ostatní

Hýsek, Miloslav – Jakubec, Jan: Z dějin české literatury: sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků (Jan Laichter, Praha 1920).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 7.1.2012