Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Podešva, Jan 1)

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:3.9.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.6.1977
Text
Literatura

Podešva, Jan 1), houslař, narozen 3. 9. 1888, Brno, zemřel 17. 6. 1977 tamtéž.
 
Otec houslaře Jana Podešvy a bratr houslaře Františka Podešvy. V letech 1902–1906 se vyučil u Josefa Wernera ve firmě Lídl v Brně. Po vyučení u firmy zůstal jako tovaryš, po odchodu Josefa Wernera v roce 1910 se stal dílovedoucím. V letech 1911–1914 vyučil Antonína Gallu z Lelekovic u Brna. V roce 1920 se osamostatnil v Brně na Křenové ulici. V témže roce se oženil se Štěpánkou Fritzovou, absolventkou brněnské konzervatoře. Během druhé světové války se i s dílnou přestěhoval do Čechyňské ulice v Brně. Při náletu na Brno v listopadu 1944 byla dílna zničena. Po válce, v roce 1945, dostal náhradou dílnu po odsunutém Ottovi Krčkovi v Pánské ulici v Brně. V roce 1949 se přestěhoval do Brna-Černovic, kde si zařídil rodinný domek s dílnou. V roce 1972 ukončil houslařskou činnost pro stále vzrůstající potíže se zrakem. V době svého působení v Čechyňské ulici vyučil Bohumila Hřiba z Lubů, Otto Krčka z Brna a Zdenka Fleka. Jan Podešva byl dobrým hudebníkem – hrál na violoncello a na klarinet. Údajně byl prvním saxofonistou na Moravě. Byl zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů (1958). V dubnu 1974 byl jmenován jeho čestným členem. Jeho nástroje jsou po řemeslné stránce dobře vypracovány. Používal modely Stradivariho a Guarneriho.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 89–90).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 155).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 151–152).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006