Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Novotný, Václav 1)

Tisk


Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity:21.9.1828
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.7.1895
Text
Literatura

Novotný, Václav 1), kantor, narozen 21. 9. 1828, Stupčice u Tábora, zemřel 12. 7. 1895, České Budějovice.
 
Otec českého historika Václava Novotného. Studoval na učitelském kursu v Táboře, pak byl učitelem na několika místech, také v Brně na škole pro zanedbanou mládež a správce školy v Ivančicích (1862–73). Na­konec se stal ředitelem matiční školy v Českých Budějovi­cích. Vydal Písně pro školní mládež (Brno 1867, revidoval Pavel Křížkovský). Zde také Novotného píseň Krásný vzhled je na ten boží svět, která zlidověla. Četné mešní sbory, vložky, písně a sbory pro mládež. Má také písně v Kuldově sbírce Písně a básně pro školy národní (1856).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká hudba 32, 1928/29, 23.
Věstník pěvecký a hudební 32, ­1928, 125.
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 192).
Hudební rozhledy 5, 1952, č. 16, 16.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006