Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Němcová, Alena

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:10.5.1934
Text
Dílo

Němcová, Alena, muzikoložka, narozena 10. 5. 1934, Břeclav.

 

Po maturitě na gymnáziu v rodné Břeclavi (194552) vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě UJEP v Brně (195358), titul PhDr. získala v roce 1972. Na JAMU v Brně studovala zpěv (195962) a absolvovala uměleckou aspiranturu tamtéž (196466). Byla stipendistkou ČHF na redakční práce na ČSHS (195861), Fondu Leoše a Zdenky Janáčkových na zpracování janáčkovské dokumentace v oddělení dějin hudby Moravského muzea v Brně (196174). Již v těchto letech se počala badatelsky zaměřovat na život a dílo Leoše Janáčka, jeho genezi, interpretaci a dokumentaci, na ediční problematiku Janáčkových skladeb a janáčkovské reálie. Dlouhodobě pracuje na tvorbě tematického katalogu Janáčkových skladeb.

Působila jako vedoucí brněnské pobočky Hudebního informačního střediska ČHF (196895), byla dramaturgyní opery Národního divadla v Brně (199193), tajemnicí Fondu Leoše Janáčka, později Nadace Leoše Janáčka (19922006), členkou redakční rady hudební revue Opus musicum, ediční rady Souborného kritického vydání díla Leoše Janáčka, britské společnosti Antonína Dvořáka (jedna z viceprezidentů). Externě vyučovala hlasovou výchovu na katedře muzikologie FF UJEP v Brně (196775), proslovila několik přednášek o české hudbě na britských univerzitách v Oxfordu, Glasgow a Nottinghamu, dále rovněž referáty na odborných konferencích v České republice, Velké Británii (Londýn, Nottingham), USA (Saint Louis, Bard Festival), Německu (Beethoven Festival Bonn).  

Je autorkou článků a recenzí pro Opus musicum. Psala programové texty ke koncertům Filharmonie Brno, MHF Moravský podzim, profilové letáky brněnských skladatelů, scénáře pro Českou televizi, koncipovala pořady pro brněnské Divadlo hudby.


Dílo

Kolektivní publikace

Leoš Janáček. Chaque son, c´est un deferlement de passion (ČHF, Praha 1989);

Janáček´s Works. A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček (s Nigelem Simeonem a Johnem Tyrrellem, Oxford University Press 1997).

 

Studie a stati

Příspěvek k dějinám opery Národního divadla v Brně 1884–1919 (Časopis moravského musea 48, 1963, s. 261–281);

Janáčkova houslová sonáta (Časopis moravského musea 52, 1967, s. 289–299);

Přehled edic díla Leoše Janáčka (in: Sborník prací FF UJEP, H 7, 1972, s. 117–127);

Brněnská premiéra Janáčkovy Její pastorkyně (Časopis moravského musea 59, 1974, s. 133–146);

Na okraj Janáčkovy Její pastorkyně (Časopis moravského musea 65, 1980, s. 159–184);

Otazníky nad Její pastorkyní (Opus musicum 16, 1984, s. 24–27);

Pokračovatel janáčkovské interpretační tradice (Národní umělec František Jílek, Knižnice Opus musicum, Brno 1987, s. 78–85);

Některá upřesnění seznamů Janáčkova díla (Opus musicum 20, 1988, s. 316–319);

Horňácké vzory Janáčkovy Její pastorkyně (Opus musicum 26, 1994, s. 57–67);

A queely woman, aristocratic in Jenůfa (text programu Její pastorkyně, English National Opera, London 1994);

Documents to Janáček´s „Dunaj“ symphony (in: sborník z kolokvia „Probleme der Modalität. Leoš Janáček heute und morgen“, FF MU, Brno 1994, s. 207–219);

Was Janáček satisfied with his symphony „The Danube“? (Janáček and Czech Music, Pendragon Press, Stuyvesant, New York 1995, s. 311–320);

Sborová tvorba Leoše Janáčka (Cantus choralis 95, Acta universitatis Purkynianae 13, Studia musica III, Ústí nad Labem 1996, s. 21–41);

Drama d´amor, gelosia, culpa i ferdó (Temporada d´Opera 2004-2005, Amics del Liceu, Barcelona 2004, s. 133–137);

Mýty kolem Zápisníku zmizelého (in: sborník Fenomén Janáček včera a dnes, Editio Conservatorium Brunense I, Brno 2006, s. 69–73);

Sinfonietta na objednávku? (Opus musicum 38, 2006, č. 4, s. 21–24);

Zrození dramatika (in: SPFFBU, H 42-43, MU, Brno 2009, s. 123–129).

 

Notové edice

Leoš Janáček: Skladby pro housle a klavír (s J. Krejčím, SKV, E/1, Supraphon Praha – Bärenreiter Kassel 1988);

Leoš Janáček: Říkadla (verze 1925, Editio Moravia Brno – UE Wien 1993);

Leoš Janáček: Dumka (EBP, Praha 1996);

Leoš Janáček: Dvě písně (Editio Moravia Brno – UE Wien 1997);

Leoš Janáček: Zápisník zmizelého (s L. Faltusem, SKV, E/4, Editio Janáček, Brno 2004);

Leoš Janáček: Říkadla (s L. Faltusem, SKV, E/5, Editio Janáček, Brno 2006).

 

Výstavy

Leoš Janáček (Bukurešť);

Stálá expozice v PLJ Hukvaldy a Janáčkově rodném domě (Hukvaldy);

C. M. Hrazdira (Rájec-Jestřebí);

Janáčkovo kvarteto (Brno);

Jan Novák (Nová Říše).

 

Lexikografické práce

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Macmillan, London 1980);

Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti (Torino 1983);

Čeští skladatelé současnosti (Panton, Praha 1985).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 6.1.2012