Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stangl, Kurt

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a knihovník

Datum narození/zahájení aktivity:18.4.1916
Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.6.1949
Text
DíloLiteratura

Stangl, Kurt, muzikolog a knihovník, narozen 18. 4. 1916, Zahrádky u České Lípy, zemřel 17. 6. 1949, Erlangen.

 

Středoškolské vzdělání nabyl nejprve na německém reálném gymnáziu v České Lípě (1933), o rok později vykonal zkoušku z latiny. Po maturitě studoval na pedagogické fakultě pražské německé univerzity. V roce 1935 se stal aprobovaným učitelem pro základní školy. Do zaměstnání ale nenastoupil a na téže universitě studoval hudební vědu, dějiny umění a filozofii. V roce 1940 získal doktorský titul na základě dizertace o Christophorovi Demantiovi.

Od roku 1938 působil při škole jako pomocná vědecká síla, od léta 1939 se stal knihovním asistentem. Po roce služby byl ze zdravotních důvodů propuštěn z armády a vrátil se opět k hudební vědě a vydal v roce 1939 v edici Das Erbe deutscher Musik skladby Christopha Demantia. Za druhé světové války musel odjet z Prahy, aby se sem vracel už jen sporadicky. Po válce našel uplatnění jako asistent hudební vědy na univerzitě v Erlangen. Stangl zemřel předčasně na následky dřívějších válečných zranění.  


Dílo

Dílo literární

 

Edice

Christoph Demantius: Neue Teutsche Weltliche Lieder, 1595; Convivalium Concentuum Farrago, 1609 (Reichenberg, Ullmann 1939; edice Das Erbe deutscher Musik, řada 2, sv. 1).

 

Články (výběr)

In memoriam Gustav Becking (Die Musikforschung 2, 1949, s. 126–131).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

MGG1 (Gustav Becking).

Literatura

LdM (heslo Peter Brömse).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 25.2.2012