Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Benda, Jan Jiří 2)

Tisk

(Eberll; Johann Ulrich; Udalricus)

Charakteristika: houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:30.8.1714
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.12.1752
Text
Literatura

Benda, Jan Jiří 2),houslista a skladatel, narozen 30. 8. 1714, Benátky nad Jizerou, zemřel 4. 12. 1752, Berlín (Německo).

 

Byl synem Jana Jiřího Bendy a Doroty Brixiové. Patřil do proslulého hudebního rodu Bendů. Jeho otec byl vesnický muzikant, který rozvíjel hudební nadání svých dětí; pět z jeho potomků se stalo profesionálními muzikanty (František Benda, Jan Jiří Benda, Jiří Antonín Benda, Josef Benda a Anna Františka Bendová). Jan Jiří Benda mladší se učil hře na housle. V roce 1733 odjel do Drážďan navštívit svého staršího bratra Františka, který byl houslistou ve dvorní kapele korunního prince Fridricha pruského v Rheinsbergu. O rok později i Jan Jiří získal místo v této kapele, napřed jako violista, později jako houslista. Od roku 1740 se stal členem královské kapely v Berlíně. Roku 1742 umožnil pruský král Fridrich II. i zbytku Bendovy rodiny, aby přesídlila do Pruska. Jeho rodiče se usadili v Postupimi. Jan Jiří se kromě hraní v kapele věnoval i kompozici; psal houslové koncerty, sonáty, capriccia, tria pro housle, flétnu a generálbas apod. Několik rukopisů jeho instrumentálních skladeb se dochovalo, avšak autorství některých z nich není zcela jisté, jelikož jméno Jan (Johann) bylo v rodině Bendů velmi obvyklé. Jeho Houslový koncert G dur mu vydal Samuel Dushkin v nakladatelství Schott v Mohuči (1932). Grave z téhož koncertu vydali Jan a Bohuslav Štědroňovi v Musica antiqua bohemica 11 (1953); taktéž je dochováno na desce Ultraphonu.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Vošahlíková, Pavla a kolektiv: Biografický slovník českých zemí (Praha 2005).

 

II. Ostatní

Čeleda, Jaroslav (ed.): Vlastní životopis Františka Bendy (Praha 1939).

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 26.4.2016