Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Štěpánek, Jiří

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1917
Text
DíloLiteratura

Štěpánek, Jiří, skladatel a pedagog, narozen 14. 4. 1917, Kladno.

Studoval na učitelském ústavu v Kladně (maturita 1936), soukromě se učil kompozici u Františka Píchy a Zdeňka Hůly. Na Karlově univerzitě získal aprobaci pro učitelství na gymnáziích a učitelských ústavech a aprobaci pro státní profesory. Od roku 1938 byl učitelem na základní škole, od 1946 na gymnáziu, od 1948 lektorem na katedře hudební výchovy Pedagogického institutu v Karlových Varech, od roku 1960 působil na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na katedře hudební výchovy, kde se zaměřoval zejména na nauku o harmonii, hudební formy a hudební estetiku. V roce 1964 se habilitoval jako docent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jmenován docentem byl roku 1966, titul CSc. získal roku 1971, titul PhDr. roku 1990. V roce 1997 obdržel pamětní medaili I. stupně za významnou pedagogickou a organizační činnost, zvláště za rozvoj katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Hlavním oborem, jemuž se po celý život intenzivně věnoval byla činnost kompoziční. Ve svých skladbách často využívá možností atonální hudební řeči, občas pracuje dvanáctitónovou technikou. Některé jeho skladby jsou nahrány v plzeňském rozhlase a na gramofonových deskách u firmy Panton.
Dílo
I. Dílo hudební

Skladby instruktivní a pro dětské sbory
Agile, pro 2 housle;
Duetto, pro 2 housle;
Maestoso a Alegretto, pro smyčcový kvartet;
Cestování krajinou, rondo pro housle a klavír (1961);
Duo, pro 2 lesní rohy;
Duo, pro hoboj a fagot;
Hry na bílých klávesách, pro klavír;
Zahrádka je plná motýlů, cyklus dětských sborů s doprovodem bicích nástrojů;
Malá kantáta, pro dětský sbor s doprovodem elektrické kytary;
V přírodě, cyklus dětských sborů s doprovodem flétny a houslí;
Beránek a měsíc, cyklus sborů na básně Christiana Morgensterna pro 2–3hlasý sbor s doprovodem flétny a elektrické kytary;
Ráno, pro dětský sbor, triangl a tamburinu;
Rozprávky, pro dětský sbor s doprovodem klavíru;
Město, balada pro smíšený sbor na báseň Josefa Hory;
Z knihy Eclezyasticus, pro smíšený sbor a violoncello.

Skladby komorní
Tři příběhy, pro klavír (1954);
Prostor a čas, pro klavír (1982, vyd. Esset Plzeň);
Kam spěcháš, člověče? Postůj!, pro klavír;
Pohyb, etuda pro housle sólo;
Epigramy, pro housle a klavír (1964, revize 1976);
Ladění violy, pro violu a klavír;
Jaká jsi, Ameriko?, pro anglický roh a klavír;
Hnětení hlíny, pro housle a flétnu;
Vlasy Bereniky, trio pro hoboj (anglický roh), housle a klavír;
Smyčcový kvartet č. 1 (1963);
Smyčcový kvartet č. 2;
Smyčcový kvartet č. 3 (1971, LP Panton 1986);
Duo fanatico, pro housle a kytaru;
Trio, pro flétnu, fagot a kytaru;
Intersubjektivita, pro housle a violoncello;
Tres facium collegium, pro housle, violoncello a kontrabas;
Hudba k vernisáži, pro klarinet, lesní roh, trubku a pozoun (1969);
Trio, pro flétnu, violoncello a cembalo;
Stojím na červenou, kantáta na báseň Elišky Horelové pro mezosopran a klarinetové kvarteto;
Vokalise, pro soprán, flétnu a klavír;
Tango pro Veroniku, pro tenor, housle a klavír;
Rudí lvi, pro soprán, alt, baryton, klavír a bicí nástroje.

Skladby pro orchestr
Vřídlo, pro klavír a orchestr (1953);
Zabte rozhodčího!, na báseň Edwina Rolfeho pro baryton a orchestr;
Sci-fi arie, na báseň Edwina Rolfeho pro baryton a orchestr;
Krajina, pro bas a orchestr;
Město, suita pro orchestr;
Zpěv podzemní dráhy, kantáta pro soprán, smíšený sbor a orchestr na báseň E. Graysonové;
Koncert pro housle s orchestrem;
Struktury pohybu, pro saxofon in Es a orchestr;
Imaginace (Aquafono), pro orchestr;
Cherche la note, pro orchestr;
Hoquetus, pro orchestr.

Opery
Biblické Panoptikum. Cyklus čtyř komických jednoaktovek. Libreto podle povídek Roaka Bradforda „Černošský Pánbů a páni Israelité“ (1956, premiéra v Plzni 1981 – divadlo Josefa Kajetána Tyla);
Tři mládenci v peci atomové. Komická jednoaktovka podle povídky Roaka Bradforda (1974);
RUR. Celovečerní opera, libreto dle činohry Karla Čapka napsal skladatel (1975–76);
Grogro Matoha. Celovečerní opera pro děti na vlastní libreto;
Stalo se... (I. V masokombinátu,  II. V pohonmotoru). Dvě jednoaktové satirické opery, veršované libreto podle povídek Ilfa a Petrova napsal skladatel (1979);
Případ Jekyllův. Celovečerní opera, libreto dle povídky Roberta Louise Stevensona napsal skladatel (1980);
Neviditelný. Celovečerní komorní opera na libreto podle povídky Jaroslava Havlíčka;
Lidé v Únoru. Rozhlasová opera, libreto podle románu Bohuslava Březovského „Železný strop“ upravil skladatel;
Píseň neumírá s Mariem. Celovečerní opera, libreto J. Pávek. (premiéra v Olomouci 1985, provedeno též na Pražském jaru 1986);
Tvář za vějířem. Celovečerní opera o životě Boženy Němcové na libreto J. Pávka;
Caesar a ti druzí. Celovečerní opera, libreto volně podle Shakespearovy hry Julius Caesar napsal skladatel;
Bylo nás sedm. Miniopera pro děti, libreto podle povídky Františka Petišky napsal skladatel;
Eva Eusebie, libreto podle historické povídky Josefa Janáčka upravil skladatel;
Kraj slepců. Televizní opera podle povídky Herberta George Welse.

Balety
Portrét umělce ve středních letech. Baletní kantáta na báseň Daltona Trumbo pro sóla, sbor mužský, ženský a smíšený, recitátora a symfonický orchestr (1961);
Proměna. Balet podle námětu Franze Kafky pro klavír a bicí nástroje (1966, LP Panton 1982);
Mléčná dráha. Balet o 4 částech na vlastní libreto pro hoboj, pozoun a bicí nástroje (1978);
Jak byl napsán Robinson. Satirický balet na námět povídky od Ilfa a Petrova (1980);
Hudebník ze Saint Merry. Baletní kantáta na báseň Guillauma Apollinaira;
Balada o Hadru (Amara, amara). Balet o mladých lidech na libreto skladatele pro smíšený sbor na latinský nebo český text.


II. Dílo literární

Knižní

Kapitoly o hudbě (Karlovy Vary 1958).

Ostatní
Schematizace souzvuků (Sborník Pedagogické fakulty v Plzni);
Úloha hudební zkušenosti (Sborník Pedagogické fakulty v Plzni);
Rozvíjení harmonického vnímání (disertační práce);
Metodika rytmu (habilitační práce).
Literatura
ČSHS.
ČSS.

Matěj Hollan
Datum poslední změny: 25.1.2007