Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vocet, Jan Nepomuk

Tisk

(Wocet, Wozet, Wotzet; Giovanni, Ioanne Nepomucensis )

Charakteristika: skladatel, ředitel kůru, kapelník, zpěvák, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1777
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.1.1843
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Vocet, Jan Nepomuk Václav (též Ioanne Nepomucensis Wozet, Wotzet, Wocet; Giovanni), skladatel, ředitel kůru, kapelník, zpěvák a hudební pedagog, narozen 14. 4. 1777, Tetín (okres Beroun), zemřel 28. 1. 1843, České Budějovice (datum narození není jisté).

 

Bratr skladatele Ignáce Vocta získal základy hudebního vzdělání u svého otce, kantora Josefa Vocta. Po ukončení gymnázia zřejmě působil jako učitel v Drahenicích (1793–95) a v Miroticích (1795–97), kde se oženil 21. října 1799 s Veronikou Hájkovou. Ve stejném roce působil v Neznašově jako učitel a regenschori. Stal se ředitelem kůru v katedrále sv. Mikuláše (7. března 1801, po Jáchymu Štěpánovském) a městským kapelníkem v Českých Budějovicích. Instrumentální těleso sestavil z amatérských hudebníků, až později bylo prohlášeno za městskou kapelu, která vystupovala při různých slavnostech a společenských příležitostech. Ředitelem kůru i městským kapelníkem byl do konce života, příležitostně působil také jako zpěvák. 17. dubna 1819 se oženil podruhé s Janou Nepomucenou Laubovou a 29. srpna 1837 potřetí s Rosalií Zátkovou. Komponoval zejména duchovní skladby (mše, duchovní árie, dueta, graduale, offertoria, litanie a další), které byly prováděny na mnoha kůrech v Čechách i na Moravě. Dále byl autorem písní, tanečních skladeb pro klavír (menuety, ländlery) a zhotovil velké množství opisů kompozic českých i zahraničních autorů. Jeho skladby vycházely v Praze a ve Vídni, řada z nich se dochovala v rukopisech a opisech. Soupis skladeb Jana Nepomuka Vocta v archivu v Českých Budějovicích obsahuje 1900 skladeb. Velkou část života věnoval pedagogické činnosti.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Duchovní

Missa brevis in C pro omni Festo cum Graduale et Offertorio pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Stamperia chimica, Vídeň cca 1813).

Missa brevis in G pro omni Festo cum Graduale et Offertorio pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Missa brevis in D pro omni Festo cum Graduale et Offertorio pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Missa pastoralis pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Missa solemnis pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Missae chorales pro Adventu et Quadragesima pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Offertorium Confitebor tibi pro dva smíšené hlasy a orchestr.

Requiem pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Aria Custodi me pro bas, orchestr a varhany.

Aria pro omni festo pro tenor, orchestr a varhany.

Asperges me pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Duetto Admirabile est pro tenor, bas, orchestr a varhany.

2 Duetto in B pro soprán, bas, orchestr a varhany.

Graduale pro bas, orchestr a varhany.

Offertorium pro soprán, orchestr a varhany.

Graduale Cantate Domino pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Litanie lauretánské č. 1, D dur pro smíšený sbor, varhany a orchestr.

Litanie lauretánské č. 2, G dur pro smíšený sbor, varhany a orchestr.

Litanie lauretánské č. 3, C dur pro smíšený sbor, varhany a orchestr.

Motetto funebre pro smíšený sbor a žesťové nástroje.

Salve Regina pro soprán, smyčce a varhany.

Salve Regina pro soprán, alt, orchestr a varhany.

Salve Regina pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Stationes pro festo Corporis Christi pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Sub tuum praesidium pro smíšený sbor.

Te Deum pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

Veni Sancte Spiritus pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

 

Klavírní

XV Ländler samt Coda.

VI Menuetten mit VI Trios.

XXII Walzer mit Coda.

XXII Ländler mit Coda.

 

Ostatní

Koncert pro klarinet a orchestr Es dur.

Koncert Es dur pro klarinet a orchestr jednovětý.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Pravdomil: Ze Sušic. Hudební poměry (Dalibor 4, 1861, č. 2, s. 18).

Kratochvíl, Jiří: Koncertní klarinet v českém klasicismu (in: Živá hudba. Sborník prací Hudební fakulty AMU, Praha 1968, s. 326, 327, 330, 331).

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Toman, Jan: Učitelské působení hudebního skladatele Jana Nepomuka Vocta (in: Jihočeský sborník historický 42, 1973, č. 3, s. 162–164).

Kokeš, Josef. Hudebníci Podbrdska (Beroun 1977, s. 51).

Padrta, Karel: Hudba (České Budějovice 1989, s. 45, 57, 59).

Grass, Thomas – Demus, Dietrich: Das Bassethorn. Seine Entwicklung und seine Musik (Norderstedt 2002).

Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Přírůstky za léta 1971–2001 a doplňky (Brno 2007).

 

http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=100299030

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/vocet-jan-nepomuk

http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-p0201743-Vocet-Jan-Nepomuk-17771843/

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 2.2.2016