Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pick, J. R.

Tisk

(Jiří Robert Pick)

Charakteristika: Spisovatel, dramatik, textař a umělecký šéf malé divadelní scény

Datum narození/zahájení aktivity:4.5.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.3.1983
Text
Literatura

Pick, J. R. (vl. jm. Jiří Robert Pick), spisovatel, dramatik, textař a umělecký šéf malé divadelní scény, narozen 4. 5. 1925, Praha, zemřel 17. 3. 1983, Zbraslav.
 
Manžel spisovatelky Ivy Hercíkové. Studoval v rodišti na gymnáziu, byl 1943–45 internován  v Terezíně, po osvobození absolvoval 1954 studium na filozofické fakultě University Karlovy. Záhy po válce začal publikovat básně, epigramy, satiry atp., shrnované do publikací Bez ubrousku (1954, prvotina), Ptáci a jiné ryby, Parodivan, Kladyátor, Monoléčky muže s plnovousem, 7 kytic pro buvola, Ruce vzhůru, boys, Lásky hra ostudná, Spolek pro ochranu zvířat („novela z ghetta“; pokračováním je novela Příliš mnoho příbuzných, vydaná z pozůstalosti v rámci Toniho šance. Dvě novely), Kabaret s nahou slečnou (z pozůstalosti); publikoval též knížky pro děti (s hudbou to byla  Pick, Raichl a Žemlička pro děti a bejbíčka: Ivánkova zvířátka, strašidla a prasátka, Praha 1969). 
 
Záliba v malých pointovaných formách ho přivedla 1959 k založení hudebně divadelního souboru resp. malé scény Paravan a pro tuto scénu, která zanikla 1965, napsal většinu her a mnoho písničkových textů; hlavně zde působil jako umělecký šéf prosazující osobitou poetiku (kombinace literárního kabaretu s revuální scénkou, satiry s poetismem, šansonu s běžnou pop music; do textů pronikaly v tom i onom smyslu politické momenty doby). Hry: Písničky pod parapletem (1960), Komedie dell´karte (1961), Písničky za 7 (1961), Trafikant Jan (1962), Jak jsem byl zavražděn (1963), Danuše z Podještědí (1964); písničkové retrospektivy: Všichni moji dědové (1962), Z Košíř až po Orinoko neboli Všichni moji otcové (1964). Psal i hry uváděné v jiných divadlech (Romeo i Julie, Sen o vzdálených jezerech, Smolař ve žluté čepici, Komedie o několika známých), uváděn byl i v rozhlase a televizi.
 
Jako autor zhruba tří stovek písničkových textů Pick spolupracoval s řadou skladatelů (mimo jiné s Lubošem Fišerem, Alexejem Friedem, Jaroslavem Jakoubkem, Harrym Macourkem), zejména však s Miroslavem  Raichlem, který postihoval satirické, parodické, groteskní aspekty textů zejména v šansonově laděných projevech; tato produkce však nedosáhla širšího ohlasu nejenom z důvodu vyšší náročnosti (a někdy i dobově podmíněné politické orientovanosti), ale také menší popularity divadélka vůbec (ve srovnání se Semaforem atp.). Z jejich „politických písniček“ či šansonů: Blbá doba, Modré nebe nad Berlínem, Můj bratr, Můj manžel hodně cestoval, Plakátová balada, Venku je hic. Na Pickovy texty vznikly i Raichlovy písňové cykly a madrigaly pro dětské, ženské a smíšené sbory: Druhá desítka písniček Jendy Bendy, Pětiprsté písničky, Písničky pro našeho psa, Z města i přírody a další. Pro Raichla napsal Pick i tři operní libreta: dvě byla zhudebněna, o uvedení titulu Fotbalová opera se jednalo, nakonec proveden jen silami pardubické konzervatoře 1991. Z jiných Pickových písniček tendujících k pop music: Trosečnice Fernanda, Úterý. Pick napsal i texty písní ke hrám Dědeček v oleji (Josef Koenigsmark), Válka s mloky  (Karel Čapek, dramatizace Iva Hercíková).
Literatura
I. Lexika
Slovník československých spisovatelů (Praha 1966).
EJ.
 
II. Ostatní
Sus, Oleg: O evoluci satirika J. R. Picka (Květen 1959, č. 4, s. 186).
Dlouhá, Nina, Dorůžka, Lubomír: Písničky o dnešku pro zítřek (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 12, s. 250).
Hercíková, Iva (ed.): Začalo to Redutou (sborník, Praha 1964).
Brousek, Antonín: J. R. Pick – dramatik? (Divadlo 1964, č. 2, s. 60).
Schnabel, J.: Proč texty J. R. Picka (Hudba pro radost 1964, č. XI–XII).
Dlouhá, Nina: Od Reduty k Apollu (sborník Taneční hudba a jazz 1968–69, s. 24–26).
Světlík, Eduard: Pickanterie. Koláž ze života a díla satirika J. R. Picka (Praha 1995; zde mezi Pickovými texty, vzpomínkami, soupisy prací a inscenací mj. též text O. Suse).
 
Ivan Poledňák   
Datum poslední změny: 17.5.2003