Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořákeum

Tisk

(Soukromé hudební a pěvecké učiliště Dvořákeum ředitele Antonína Heřmana )

Charakteristika: hudebně vzdělávací instituce

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1906
Text
Literatura

Dvořákeum, soukromé hudební a pěvecké učiliště, založeno 1906, ukončení činnosti neznámé, pravděpodobně po roce 1945.

 

Soukromé hudební učiliště založili v roce 1906 klavírista, varhaník a skladatel Eduard Tregler a pedagog, varhaník, organizátor a sbormistr Antonín Heřman, který byl i jeho majitelem a dlouholetým ředitelem. Učiliště bylo se souhlasem vdovy Anny Dvořákové  pojmenováno po Antonínu Dvořákovi a sídlilo v domě v Ječné ulici 10 (Praha 2), kde Dvořák po určitou dobu žil. Postupně si škola díky kvalitnímu pedagogickému sboru vybudovala vynikající pověst, její žáci dosahovali nadprůměrných hudebních výkonů. Pedagogicky zde působili Jindřich Bastař (housle), Emil Hájek (klavír), Antonín Heřman (zpěv), Emanuel Jaroš (klavír a varhany), Ladislav Malý (housle), Zdena Metelská, František Pavelka (housle), Eduard Tregler (klavír), Oldřich Vávra (housle) aj. Učiliště mělo pěvecké oddělení sólové a sborové (pro dívky), oddělení houslové a klavírní/varhanní. Mezi nejvýznamnější žáky patřil např. skladatel Jaroslav Ježek, který zde studoval počátkem 20. let, či dramaturg a režisér Ferdinand Pujman. V roce 1933 Antonín Heřman zemřel a vedení učiliště převzala jeho dcera Zdena Metelská, která jej vedla pravděpodobně do konce války, kdy zaniklo – o datu a příčinách zániku nemáme přesné zprávy. Zmínky k datu vzniku učiliště jsou v literatuře nejednotné, pouze se uvádí, že dva roky před vznikem učiliště v Ječné ulici založil Antonín Heřman na Vyšehradě, kde působil jako regenschori, vlastní hudební školu, kterou brzy poté přesídlil do centra Prahy, kde ji provozoval s Eduardem Treglerem. Odtud zřejmě pochází dva rozdílné údaje (1904 a 1906) o založení Dvořákea. Z úředních míst byl Heřmanovi povolen název školy „Soukromé hudební a pěvecké učiliště Dvořákeum ředitele Antonína Heřmana“.


Literatura

I. Lexika

ČSHS. 

 

II. Ostatní

[Praha. Dvořákeum, soukr. učiliště hudby a zpěvu...] (Dalibor 29, 24. 11. 1906, č. 8, s. 69–70).

[Praha. Žákovský večírek soukromého hudebního a pěveckého učiliště »Dvořákeum«...] (Dalibor 29, 11. 5. 1907, č. 35–36, s. 284).

[Praha. Soukromé hudební a pěvecké učiliště Dvořákeum...] (Dalibor 29, 22. 6. 1907, č. 42, s. 333).

[Praha. Koncertní večer Smetanův...] (Dalibor 31, 11. 9. 1909, č. 46–47, s. 353).

Dědeček, Pavel: Dvě jubilea. Prof. Antonín Heřman šedesátníkem (Hudební výchova 7, 1926, č. 5–6, s. 55–58).

Dědeček, Pavel: Antonín Heřman (Narozen 31. května 1866 v Tejnce, okr. Břevnov, zemřel 11. června 1933) (Hudební výchova 14, 1933, č. 6–7, s. 82).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 3.4.2019