Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Werner, Vladimír

Tisk


Charakteristika: skladatel, pedagog, varhaník, klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:24.7.1937
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.10.2010
Text
DíloLiteratura

Werner, Vladimír, skladatel, pedagog, varhaník, klavírista, narozen 24. 7. 1937, Brno, zemřel 1. 10. 2010, Brno.

 

Vystudoval střední průmyslovou školu, obor strojírenství. Poté nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany u Vladimíra Hawlíka (1955–1961) a kompozici u Zdeňka Blažka (1956–1962). Později na brněnské konzervatoři vyučoval hudebně teoretické předměty (1971–1981). Poté působil jako hudební skladatel ve svobodném povolání. Profiloval se nejprve jako autor symfonické hudby, vzorem mu byla tvorba Arthura Honeggera a Bohuslava Martinů. Hledal nové zvukové možnosti (např. skladba Expectatio z roku 1974). Jeho Koncert pro hoboj a orchestr byl v roce 1981 oceněn Cenou Leoše Janáčka. Napsal také řadu skladeb pro varhany, neboť jako varhaník byl vynikajícím znalcem možností nástroje. Při vokální tvorbě pracoval s texty předních českých básníků (Josef Kainar, Stanislav Kostka Neumann či Ilona Borská). Významná je jeho práce na poli scénické hudby pro Český rozhlas a zejména pro Divadlo bratří Mrštíků, za kterou získal ocenění na přehlídce Skupova Plzeň (1972) a Prix Bohemia (1978). Jeho tvorba zahrnuje díla orchestrální, komorní, sborové a scénickou hudbu.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Preludia pro 4 lesní rohy (1963).

Toccata pro varhany (1964).

Toccata pro pikolu, dechové nástroje, klavír a bicí (1964).

Komorní hudba pro smyčce (1964).

Divertimento pro 9 dechových nástrojů (1965).

Kolotoč – cyklus dětských sborů na slova Ilony Borské a Ivo Štuky (1965).

Sonáta pro hoboj a harfu (1966).

Koncert pro dva lesní rohy, varhany a orchestr (1967).

Milostné madrigaly – smíšený sbor na slova M. Boyardo (1968).

Musica da camera pro trombón a smyčcové kvarteto (1968).

Concertino pro varhany, žesťové a bicí nástroje (1970).

Sequentiae pro varhany (1970).

Koncertantní symfonieta pro dechové kvinteto a orchestr (1971).

Můj deštník je jako balón – loutková opera na libreto Pavla Vašíčka (1974).

Motýl mi sedl na ruku – cyklus písní pro baryton a 4 lesní rohy na slova Stanislava Kostky Neumanna (1975).

Bagately pro violoncello a klavír (1976).

Dechový kvintet (1976).

Malá půlnoční hudba – rondel pro smíšený sbor a cappella na slova Josefa Kainara (1978).

Concerto da camera pro fagot a smyčce (1979).

Arabesky pro klarinet a klavír (1979).

Koncert pro hoboj a orchestr (1980).

Invence pro klavír (1980).

Invokace pro varhany (1982).

2 symfonie (1966-1983).

Literatura

I. Lexika

Martínková, Alena a kol.: Čeští skladatelé současnosti (Praha 1985).

Janota, Dalibor – Kučera, Jan P.: Malá encyklopedie české opery (Praha 1999).

 

II. Ostatní

Burjanek, Josef – Zapletal, Peter: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (Praha 1975).

Svobodné slovo, 21. 7. 1992.

Loutkář, č. 6., roč. 2010, s. 60.

 

Radek Žitný

Datum poslední změny: 12.8.2015