Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Baštecký, Josef

Tisk

(Baštecký z Prahy)

Charakteristika: Hudební pedagog, básník, překladatel, knihkupec a nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity:26.2.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.3.1922
Text
DíloLiteratura

Baštecký, Josef (pseud. Baštecký z Prahy), hudební pedagog, básník, překladatel, knihkupec a nakladatel, narozen 26. 2. 1844, Libiš (Mělník), zemřel 13. 3. 1922, Pustá Rybná (Svitavy).
 
Svou profesní dráhu započal tento evangelický učitel ve svém rodišti v roce 1862. V letech 1832–75 zde působil též učitel stejného jména, pravděpodobně příbuzný. V roce 1873 odešel do Prahy, kde se věnoval duchovní osvětě ve spolku Komenský, jehož byl jednatelem. Byl redaktorem časopisu Česká rodinačasopis pro zábavu a poučení, přispíval do několika pedagogických časopisů a psal odborné publikace k problematice výchovy a vzdělání. V roce 1879 otevřel v Praze české knihkupectví, které však po jeho smrti zaniklo. Přispíval do  Zpěvníku žalmů a písní duchovních pro chrám, školu i dům LudvíkaBohumila Kašpara a do časopisu Přítel dítek. S Kašparem spolupracoval na jeho pracích LýraSionská Písně cestou života (2 díly, Praha 1921) a J. A. Komenský nástin života a povahy jeho české mládeži(Praha 1892). Psal vlastní poesii a překládal texty amerických duchovních písní několik z nich je např. ve zpěvníku Českobratrské církve evangelické (1948, III. vydání notované). Význam těchto překladů je mimořádný, jelikož tato provenience konkurovala tradičnímu paradigmatu reformačního chorálu.


Dílo

Dílo hudební
 
Vínek z luhů slovenských (1866);
Zlatá zrnka štědrovečerní dárek našim milým dítkám (1869);
Lýra Sionská – Písně cestou života. Sbírka písní původních s připojením oblíbených nápěvů pro 2,3, i 4 hlasy (1870);
Perličky (1873);
12 písní školních (1878);
10 písní ku slavnostem výročním (1878);
Zpěv k 300 l. památce Komenského (1892).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
OSN.

PHSN.
 
II. Ostatní
Mach, Miroslav: Zapomenutí rodáci (Mělnicko, 1993).
Žižka, Leoš Karel: Mistři a mistříčkové. Vzpomínky na české muzikanty (Praha 1947, s. 67– 68).
Zpravodaj knihoven středních Čech, 1/1994.
 
http://www.balustrada.cz/bratrstvo/2000/0010t.html
 
Viktor Velek

Datum poslední změny: 17.5.2007