Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Cimr, Edmund Ondřej

Tisk

(Zimmer)

Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:29.3.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.12.1920
Text
Literatura

Cimr, Edmund Ondřej (psán též Zimmer), hudební pedagog, narozen 29. 3. 1861, Vršovice (Praha), zemřel 28. 12. 1920, Praha.

 

Roku 1880 absolvoval studium pražské varhanické školy a v roce 1891 klavírní hru na konzervatoři ve třídě Hanuše Trnečka. Již během studií vyučoval hru na klavír na konzervatoři (až do roku 1893), avšak toto místo opustil, aby roku 1894 založil vlastní školu: Českoslovanskou klavírní akademii a Akademii hudby a zpěvu. Na tomto ústavu se vyučovaly všechny nástroje a zpěv, měla oddělení skladatelské, dirigentské i pedagogické a založil tu i internát pro studenty. K dispozici měl až 30 pedagogů z členů národního a německého divadla, díky kterým vychoval na dvě tisícovky instrumentalistů, kapelníků a dalších hudebních pedagogů. Z žáků ústavu lze jmenovat např. Rudolfa Karla, Jana Branbergera, Stanislava Krtičku. Akademii po jeho smrti převzala jeho žena Luisa, až do uzavření roku 1926. Cimr vlastnil sbírku staré české hudby a roku 1900 uspořádal v Praze český historický koncert. Působil v Klubu přátel lidové osvěty a jako skladatel instruktivních skladeb. V nakladatelství u Františka Antonína Urbánka mu vyšly Praktičtí základové hry klavírní op. 13 (10 sešitů), Základové hry akordické op. 7, Škola hry sonatinové op. 12 (5 sešitů), etudy op. 2, 4, 5, 6, 8, 10 a 11, Album pro mládež op. 1, taneční skladby Rej mládeže op. 3, fantazie na Smetanovy a Fibichovy symfonické básně, skladby Ouvertura G, Andante cantabile D, v rukopise písně na Tolstého atd. Napsal dějiny hudby a pokoušel se též o technická vylepšení, která se v praxi neujala (klavírní housle, reforma notového písma, atd.).


Literatura

ČSHS.

PHSN.

 

Nikola Illeová

Datum poslední změny: 19.9.2012