Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Monumenta musicae bohemicae

Tisk


Charakteristika: Vědecká edice

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1949
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1949
Text
Literatura

Monumenta musicae bohemicae, vědecká edice klasických českých skladeb.
 
Věddeckým redaktorem byl Jan Racek. V edici vyšel pouze jeden svazek Skladebné dílo Pavla Křížkovského v revizi Viléma Steinmana (Praha 1949, Melantrich péčí Společnosti Pavla Křížkovského). Slučovala zásady vědecké edice s metodickými návody k reprodukci.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006