Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Anger, Mořic Stanislav

Tisk


Charakteristika: dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.3.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.8.1905
Text
DíloLiteratura

Anger, Mořic Stanislav, dirigent a skladatel, narozen 12. 3. 1844, Sušice, zemřel 2. 8. 1905, Praha.

 

První hudební vzdělání získal na reálce v Písku. V roce 1859 odešel na přání rodičů na vyšší reálku do Vídně a v roce 1862 pak do Prahy na techniku, kterou nikdy nedokončil. Zároveň také studoval u Mořice Mildnera hru na housle a u Josefa Bohuslava Foerstera skladbu. Krátce působil jako druhý houslista Komzákovy kapely, která se posléze začlenila do orchestru Prozatímního divadla. Vedle dráhy houslisty se začal věnovat také dirigování. Nejprve dirigoval frašky a operety, roku 1868 odešel na přímluvu Bedřicha Smetany do Švandovy divadelní společnosti v Plzni, kde 30. 10. 1869 uvedl plzeňskou premiéru Prodané nevěsty. Mezi lety 1875–81 působil jako dirigent ve Štýrském Hradci. V roce 1881 nastoupil jako druhý kapelník do Prozatímního divadla v Praze, kde 7. 4. 1881 dirigoval Weberova Čarostřelce. Dále přešel do Národního divadla a setrval v angažmá až do roku 1905. Mezi lety 1888–1901 byl také regenschorim v pražském křižovnickém kostele u sv. Františka Serafínského.

Angerovy skladby vznikaly pro každodenní potřebu divadla (fanfáry, zpěvy, mezihry, apod.). Jeho nápadité divadelní žerty byly uplatňovány také mimo divadlo, příkladem je parodie Břetislav a Jitka, která byla napsána pro Silvestrovský večer Měšťanské besedy v Praze 1883. Ve Štýrském Hradci vznikla jeho opera Die Wächter der Moral.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Balety

Kouzelný fagot (1870).

České posvícení (1884).

Štědrovečerní sen (1886).

 

Opery

Die Wächter der Moral (libreto Leopold von Sacher-Masoch, v českém překladu Emanuela Františka Züngela – Záletníci, 1879).

Viola (libreto Jindřich Hanuš Böhm, 1872).

 

Operety

Čertíci.

Hadrián.

Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Novák, Ladislav: Stará garda Národního divadla (Praha, 1944).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny opery Národního divadla (Praha, 1949).

 

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Anger,_Mo%C5%99ic_Stanislav

 

Alžběta Čepická

Datum poslední změny: 8.12.2021