Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Herold, Jiří 1)

Tisk


Charakteristika: Violista, houslista, skladatel a houslař

Datum narození/zahájení aktivity:16.4.1875
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.11.1934
Text
Literatura

Herold, Jiří, violista, houslař, narozen 16. 4. 1875, Rakovník, zemřel 13. 11. 1934, Praha.
 
Jiří Herold, violista Českého kvarteta, profesor státní konzervatoře v Praze, před tím primárius Heroldova kvarteta a ještě před tím koncertní mistr České filharmonie. V letech 1885–1895 studoval hru na housle na pražské konzervatoři u profesora Antonína Bennewitze. Po tříleté vojenské službě ve Vídni se stal v roce 1901 koncertním mistrem filharmonie ve Lvově. Na podzim 1901 byl povolán do Prahy, kde se stal koncertním mistrem České filharmonie, kde působil do roku 1903. V témže roce založil Heroldovo kvarteto, které zaniklo v roce 1906 Heroldovým odchodem do Českého kvarteta. Tam působil jako violista. V roce 1922 se stal profesorem státní konzervatoře v Praze. V roce 1914 dostal v Holandsku od houslaře van de Meera rezonanční dřevo na stavbu houslí. Tím začalo jeho amatérské houslařství. Herold i v mládí často navštěvoval různé houslaře a zajímal se o jejich práci. Pobýval u pražských houslařů Ferdinanda Lantnera a Karla Boromejského Dvořáka. Při výkonu vojenské služby ve Vídni navštěvoval houslaře dvorní opery Johanna Stübigera. Po návratu do Prahy byl v přátelském styku s Bohuslavem Lantnerem, Františkem Špidlenem, Josefem Křížem a K. B. Dvořákem. Část houslařského nářadí získal po svém příteli Bohuslavu Sixtovi ze Soběslavi, který byl velmi zdatným amatérským houslařem. Herold postavil asi čtyřicet tři houslí, deset viol a dvě violoncella. V letech 1918 a 1927 získaly jeho nástroje ceny na výstavách v Německu. Jeho nástroje nesou rysy amatérského houslařství.

Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 56).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 31, 111, 150, 155–157).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 108–109).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 328–329).
 
Pavel Kurfürst
 
Datum poslední změny: 17.11.2002