Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Palacký, František

Tisk


Charakteristika: Historik, národní buditel, politik, estetik, lingvista a editor

Datum narození/zahájení aktivity:14.6.1798
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.5.1876
Text
DíloLiteratura

Palacký, František, historik, národní buditel, politik, estetik, lingvista a editor, narozen 14. 6. 1798, Hodslavice u Nového Jičína, zemřel 26. 5. 1876, Praha.

Narodil se do rodiny krejčího a učitele s českobratrskou tradicí. Poprvé se setkal s hudbou doma, otec ho naučil duchovním písním, u kantora Richtra v Kunvaldu u Nového Jičína se učil na klavír. Na varhany se učil u S. Štúra při studiu na evangelické latinské škole v Trenčíně (1809–12), praxi získával na evangelických bohoslužbách a slavnostech. Následné studium evangelického lycea v Bratislavě mu pomohlo nabýt nové znalosti v hudební teorii samostudiem a za podpory H. Kleina.

V letech 1820–21 a 1823 pobýval ve Vídni a seznámil se tu mimo jiné s malířem Františkem Xaverem Tkadlíkem a skladatelem a pedagogem Janem Emanuelem Doležálkem. Po návratu do Prahy získal řadu dalších hudebních (Josef Dessauer, Jan Theobald Held, Leopold Měchura, Jan Ritter z Rittersbergu, Josef Slavík, Václav Jan Tomášek a další) i literárních (Josef Krasoslav Chmelenský, Josef Jungmann, Václav Hanka a další) přátel, psal články o hudbě (mimo jiné o díle Jana Dismase Zelenky) a věnoval se otázce české prozódie (lidová píseň jako výchozí materiál).

Kromě všech svých rozsáhlých aktivit politických, historických, buditelských a jazykových se věnoval estetice, složil dvě hudební skladby (Píseň pro Měchurovy (1825), Galopp pro Sofii Meklovou (b. r.), nezachováno) a podporoval české skladatele a kritiky.

V roce 1864 dal první popud k založení hudebního oddělení Národního muzea v Praze.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách (výběr)

Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (Praha 1818; společně s Pavlem Josefem Šafaříkem);

Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě (Praha, L. Mazáč 1927).

Korespondence (výběr)

Briefe an Therese. Korrespondenz von František Palacký mit seiner Braut und späteren Frau aus den Jahren 1826–1860 (Dresden, Thelem 2003; ed. Jiří Kořalka).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Marie Tarantové);

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3. M–Ř (Praha, Academia 2000, s. 741–753; heslo Petra Čorneje; zde podrobná bibliografie k celému Palackého dílu).  

II. Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách a sbornících (výběr)

Foglarová, Eva: Estetika Františka Palackého (Praha, Univerzita Karlova 1984).

Kořalka, Jiří: František Palacký. Životopis (Praha, Argo 11998).

Lobkovický zámek v Neratovicích v díle Františka Palackého (Praha, Akropolis 12007; ed. Jiří Kořalka).

III. Články (výběr)

Tarantová, Marie: Neznámé písně Františka Palackého (Svobodné noviny, 29. 5. 1947).

Ohlas Mozartova díla v Každodenníčku Františka Palackého (Časopis Českého muzea 125, č. 1).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 18.2.2012