Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Skřivan, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Pedagog, hudebně-osvětový pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:29.5.1924
Text
DíloLiteratura

Skřivan, Vladimír, pedagog, hudebně-osvětový pracovník, narozen 29. 5. 1924, Nymburk.

 

Pocházel z dělnické rodiny. Po obecné (1930–35) a měšťanské (1935–38) škole v rodišti absolvoval v letech 1949–50 státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy v Mariánských lázních. V letech 1950–56 studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Školu s průtahy absolvoval diplomovou prací Česká filharmonie v letech 1918 až 1939. Kromě toho krátce studoval hru na housle u Františka Daniela (1943–45).

V letech 1938–41 byl zaměstnán u firmy J. Volman v Čelákovicích, v letech 1941–42 byl totálně nasazen u firmy Deimler Benz v Berlíně. Po válce pracoval jeko učitel v Městské hudební škole v Lysé nad Labem, v letech 1957–58 byl inspektorem pro kulturu odboru školství a kultury Okresního národního výboru v Novém Boru, potom pracoval v hudební a divadelní agentuře v Praze. Jeho hlavní odborný zájem byl směřován k dějinám České filharmonie ve 20. a 30. letech a k osvětové činnosti.


Dílo

I. Stať

(Miscellanea Musicologica, sv. 2, Praha 1957, s. 93).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Jiřího Pilky).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 21.10.2015