Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Batka, Evermond P.

Tisk

(Eduard)

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.5.1797
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.5.1873
Text

Batka, Evermod P. (Eduard), skladatel, narozen 16. 5. 1797, Jánský Vrch u Javorníku (okres Šumperk), zemřel 31. 5. 1873, Konice (okres Znojmo).

 

Evermod Batka (pokřtěn Eduard), syn Antonína Batky, vstoupil v roce 1821 do premonstrátského řádu na Strahově. Stal se kooperátorem a kaplanem v kostele sv. Jakuba v Jihlavě (1825), později farářem v Holedečku u Žatce (1837) a v Německé Konici (dnes Konice). Vstoupil do Hudebního spolku v Jihlavě, kde spolupracoval s pedagogem a regenschorim Johannem Ferdinandem Pokorným a libretistou Antonem Wolfem. Hrál na několik hudebních nástrojů, zejména na klavír a housle. Je autorem kantát, pochodů a chrámových skladeb. Zkomponoval například Hymnus pro 5 mužských hlasů, Obležení Jihlavy od Švédů (programní skladba) a Divertimento pro violu d´amour.


Literatura

I. Lexika

OSN.

PHSN.

ČSHS.

LdM.

 

II. Ostatní

Hudební klub (Cyril 39, 1913, č. 6, s. 130).

Pernica, Bohuslav: Západní Morava v hudbě (Velké Meziříčí 1938, s. 23).

Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha třetí (Praha 21951).

Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha pátá (Praha 21952).

Černý Jaromír a kolektiv: Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby (Praha 1989).

Settari, Olga: Zámek Jánský Vrch a město Javorník v minulosti. Příspěvek k hudební topografii Slezska (in: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, řada H., Brno 1992/93, s. 45–53).

 

http://aleph.vkol.cz/rego/rg0516.htm

http://konice.mistecko.cz/rubriky/historie

Archivalie

Národní archiv České republiky. Archivní fond Řádu premonstrátů Strahov.

Národní muzeum. České muzeum hudby. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (notový archiv).

Rakouská národní knihovna ve Vídni.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 7.8.2014