Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šimíček, Eduard Josef

Tisk

(Šimíček Joža; pseudonym Hirsche Václav)

Charakteristika: klavírista, skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:17.3.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.9.1989Ostrava
Text
DíloLiteratura

Šimíček, Eduard Josef (Šimíček Joža; pseudonym Hirsche Václav), klavírista, skladatel a dirigent, narozen 17. 3. 1908, Bernartice nad Odrou, zemřel 30. 9. 1989, Ostrava.

 

Byl synem bernartického varhaníka a lidového muzikanta Františka Šimíčka a bratrem varhaníka, dirigenta a skladatele Františka Šimíčka. V letech 1924–27 studoval na Hudební a varhanické škole Matice školské v Ostravě – Mariánských Horách hru na varhany, klavír, housle a dirigování u Julia Remeše a harmonii u Františka Míti Hradila. Po absolvování se věnoval taneční hudbě jako klavírista v ostravských biografech a kavárnách. V letech 1935–40 působil jako korepetitor a dirigent v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde dirigoval balety: Louskáček (Pjotr Iljič Čajkovskij), Vzpoura hraček (Gioacchino Rossini); operety: Divá Bára (Miloš Smatek), Drahoušku, ano? (Luděk Pacák), Loutka (Edmond Audran), Okouzlující slečna (Ralph Benatzky) a další. V roce 1940 založil v kavárně Palace varietní orchestr. Od počátku roku 1946 pracoval jako klavírista a skladatel pro tehdejší Československý rozhlas. Od roku 1954 působil v Ostravském symfonickém orchestru (dnes Janáčkova filharmonie Ostrava) až do odchodu do důchodu v roce 1968.

Zpočátku psal duchovní hudbu, později zábavnou a taneční hudbu pro rozhlasové kabarety a scénickou hudbu. 


Dílo

Dílo hudební:

 

Duchovní skladby

Raduj se nebes královno pro sbor a varhany.
Česká mše svatební pro sbor sóla a varhany.
Vánoční vložky k požehnání pro sbor a varhany.
Sbor k sv. Václavu s průvodem varhan a orchestru.
Písně k Panně Marii.
Písně k sv. Antonínu.

Vokální skladby

Karneval umělců (koloraturní soprán a orchestr).
Vlastenecké zpěvy pro tenor a orchestr (Potulný zpěvák, Rodná zem).
Serenáda pro alt a orchestr.
Růžová oblaka (tenor a orchestr).
Čekám na lásku.
Proč a nač.
Dvě písně (Jaký sem, taký sem; Poďme, chlapci).
Dvě písně na slova Vítězslava Hálka – Umlklo stromů šumění; Hej, jaká radost v kole (koloraturní soprán a orchestr).
Kosenka, Dobře je, Meza, Za naši huménkem.
Rodné zemi (písně pro tenor a orchestr).
Nad Ostravou pro ženský hlas a orchestr.
Nad starým dopisem pro baryton a orchestr.
Stříbrná noc.
Vlastenecké zpěvy.
Touha po jaru.
Pochod práce (mužský sbor a orchestr).
Valašské zpěvy I. díl (pro 4 sóla a velký orchestr).
Valašské zpěvy II. díl (pro sóla, sbor a velký orchestr).

Rozmarná žena (opereta – libreto Ladislav Třenecký).

 

Instrumentální skladby

Preludia pro varhany.
Tři klavírní fantazie.
Romance pro housle a klavír.
Zvonková hračička (klavír).
Humoreska pro hoboj a orchestr I.
Orientální tanec pro hoboj a orchestr.
Valčíkový žertík pro hoboj a orchestr.
Humoreska pro hoboj a orchestr II.
Burleska pro hoboj a orchestr.
Scherzo pro housle a orchestr.
Romance pro violoncello a orchestr.
Groteska pro trumpetu a orchestr.
Blues Havana pro posoun a orchestr.
Polka pro posoun a orchestr.
Rozmarný posoun.
Fox pro trombon.
Koncertní polka pro flauto a orchestr.
Polka pro fagot a orchestr.

Orchestrální skladby

Ostravský pochod.
Obrázky z prázdnin (suita).
Neapolská serenáda.
Mladost radost (koncertní valčík).
Česká polka č. I.
Anička (polka).
U startu (kvapík).
Jiřinka (polka).
Capriccio pro orchestr.
Silou k vítězství (pochod).
Gavota a Menuet.
Baletní intermezzo.
Balet světlušek.
Česká polka.
Dva lašské tance (Troják, Dymák).
Estrádní tanec č. 1.
Hornická veselice, suita (Valčík, Polka mladých havířů, Mazurka, Tanec všech).
Italská serenáda.
Koncertní valčík.
Letecká peruť.
Mazurka.
Pochod Avie.
Silou k vítězství (pochod).
Valašský tanec.
Zbojnický tanec.
Beskydská suita.
Jadranka (polka).

Hudba k rozhlasovým kabaretům

A svět se změnil.
Definitiva učitele Píďalky.
Dubnové panoptikum.
Já nic, já muzikant.
Když je slyšet ticho.
Kráska a zvíře.
Láska k srdci.
Masky dolů!
Pan Šmele bourá měnu.
Pancíř a Věra (veselohra z hornického prostředí, premiéra Ostravský rozhlas 1949).
Po točitých schodech.
Říjnové panoptikum.
Srdce a kapsa.
To je chůze na ty schůze.
Za vodou.
Začalo to nenápadně.
Haspivův kouzelný koberec.
Síla černého kamene (hudba k rozhlasové pohádce).

Taneční skladby

Tango romance.
V taneční síni.
Ženušky, děvčátka.
Námořnická polka.
Habanera.
Na jihu.
Argentinské tango.
Valčíkové intermezzo.
Kočičí groteska.
Tančící klávesy (pro akordeon a orchestr).
Zvukový snímek (pro akordeon a orchestr).
Španělský valčík (pro akordeon a orchestr).
Rozmarné intermezzo.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Skladatelé dneška (Praha 1961, s. 218–219).

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy, sešit 12., Ostrava 1999, s. 65–66).

 

II. Ostatní

Stolařík Ivo: Joža Šimíček. (Červený květ, kulturně politický měsíčník Ostravského kraje, 1958, č. 3, s. 69).

Měrka, Ivan:Joža Šimíček – jubilant(Ostravský večerník 6, 16. 3. 1973, č. 54, s. 4).

Pukl, Oldřich: Eduard Josef Šimíček (In: Steinmetz, Karel. Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945, Ostrava 1984, s. 181).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).

Mazurek, Jan – Steinmetz, Karel a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Steinmetz, Karel – Mazurek, Jan – Kusák, Jiří – Olšarová, Pavla: Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014).

 

Miroslav Lukeš

Datum poslední změny: 30.10.2016