Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Malý, Miloslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, muzejní pracovník a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:5.8.1922
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.4.1999
Text
Literatura

Malý, Miloslav, muzikolog, muzejní pracovník a organizátor, narozen 5. 8. 1922, Praha, zemřel 24. 4. 1999, tamtéž.

 

Studoval na reálce v Praze (1933–40), středoškolské vzdělání uzavřel doplňkovou maturitou na Akademickém gymnáziu v Praze 2 (1946). Hudbu studoval na pražské konzervatoři (1940–42 a 1945–48, absolvoval operní oddělení u Louise Kadeřábka, Zdeňka Otavy a Karla Leisse), zároveň studoval hudební vědu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy (u Josefa Huttera, PhDr. 1950 na základě práce Eliška Krásnohorská, libretistka B. Smetany; v seznamu diplomních prací s operní tematikou muzikologické katedry uvedeno datum 1954).

 

Svůj život a činnost spojil s odkazem Bedřicha Smetany a to jak zaměstnáním, tak publikační, organizační i hudebnickou činností. Po absolutoriu se stal vědeckým pracovníkem pražského Smetanova muzea, jehož ředitelem se stal roku 1963; v letech 1976–85 byl ředitelem Muzea české hudby, začleněného do Národního muzea. Samostatně vydal tituly Bedřich Smetana (Praha, Orbis 1954, vyšlo opakovaně a v řadě cizojazyčných mutací), Památná místa Bedřicha Smetany (úvod k pohlednicové publikaci, Praha, Orbis 1954), Jabkenická léta Bedřicha Smetany: příroda a život umělce (obrazová část Karel Plicka, Praha 1968). Publikoval řadu statí a článků, např. Cesta Smetanovy libretistky (periodikum Národní divadlo 28, 1952, s. 20), Skizzy k operám Bedřicha Smetany (Hudebnovedný sborník SAV 2, 1954, s. 82), K jubileu Alfonse Waissara (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 670), K jubileu Teigeho (Hudební rozhledy 12, 1959, s. 907), Smetanovská muzeologie (Opus musicum 14, 1982, č. 4, s. 127–129). Psal i různé smetanovské materiály a zprávy, proslovil příspěvky na různých konferencích, např. drobný diskusní příspěvek na téma Helfertova bádání o Smetanovi (in: sborník Hudební věda 1962, svazek 3–4, s. 231–232), Smetanovo tajemství (in: Město v české kultuře 19. století, Praha, Národní galerie 1983, s. 351–354), Bedřich Smetana a příroda (in: sborník Člověk a příroda v novodobé české kultuře, Praha, Národní galerie 1989, s. 211–213), vytvořil doslov k publikaci Charlotta Garrigue Masaryková O Bedřichu Smetanovi (Praha 19932) apod.

 

Připravil pro Československý rozhlas četné smetanovské pořady, spolupracoval na filmu Píseň česká (ke smetanovskému výročí 1954). Byl členem autorského týmu založeného Karlem Janečkem k vypracování vícesvazkové kolektivní monografie o životě a díle Bedřicha Smetany; měl zpracovat Smetanův životopis, svazek, na němž se měla podílet i Hana Séquardtová, nakonec nebyl nerealizován. Aktivní organizačně, hlavně v přípravě různých smetanovských akcí včetně festivalů Smetanova Litomyšl; po emeritování byl např. předsedou obnoveného spolku Svatobor. Konal četné přednášky, při nichž vystupoval i jako zpěvák-barytonista a klavírista.

Výrazný byl Malého podíl na koncepci a realizaci muzejního provozu v Praze (např. expozice Smetanovo dílo u nás a v zahraničí, 2000 představení Prodané nevěsty na Národním divadle, putovní výstavy Život a dílo Bedřicha Smetany), zasloužil se též o muzejní expozici a využití Smetanova rodného bytu v Litomyšli apod.


Literatura

ČSHS.

MEH.

 

Ivan Poledňák - Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 14.3.2009