Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Burja, Petar

Tisk


Charakteristika: Pěvec-tenorista a operní režisér

Datum narození/zahájení aktivity:11.10.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.3.1971
Text
Literatura

Burja, Petar, pěvec-tenorista a operní režisér, narozen 11. 10. 1900, Lublaň (Slovinsko), zemřel 31. 3. 1971, Ostrava.

 

Ve svém rodišti vystudoval nejprve dvouletou obchodní školu, od roku 1920 byl studentem Pěvecké školy Pavla Koziny. Ve zpěvu se zdokonaloval i díky tehdejšímu řediteli konzervatoře Mateji Hubadovi. Vystupoval jako první tenor ve Slovinském (Kozinově) kvartetu, roku 1922 obdržel stipendium lublaňského národního divadla a o rok později zde debutoval v roli Lenského v Evženu Oněginovi Pjotra Iljiče Čajkovského. Ještě jako stipendista ztvárnil role Jeníka v Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, MozartaMozart a Salieri od Nikolaje Andreeviče Rimského-Korsakova a Viléma v Mignon Charlese Louise Ambroise Thomase. Pěveckou školu absolvoval roku 1925. V sezóně 1924/25 zpíval v opeře Mignon i v Mariboru, kde pak jako člen divadelního souboru v letech 1925–28 nastudoval všechny titulní tenorové operní i operetní role. Po krátkodobém angažmá v Záhřebu přesídlil roku 1928 do Olomouce, v letech 1929–30 působil v německém divadle v Teplicích-Šanově, 1930/31 opět v Olomouci, 1931–33 v Bratislavě a 1933–60 (s přestávkou) v Ostravě. Hostoval na scénách v Polsku, ve Vídni, v Kolíně nad Rýnem, v Berlíně. Poslední zpívanou rolí mu byl Faust ve stejnojmenné opeře Charlese Gounoda z roku 1947, pak v ostravském divadle vykonával funkci tajemníka opery a režiséra, v letech 1950–51 byl tajemníkem v pražském národním divadle, od roku 1961 až do své smrti působil jako kulturní referent v lázních Darkov u Karviné.

Během své pěvecké kariéry nastudoval více než sto padesát operních i operetních rolí, z toho třetinu jen v Ostravě. Vystupoval v dílech jak českých klasiků, tak i v běžném operním repertoáru italském, německém, francouzském a ruském. V době největší vytíženosti účinkoval až ve dvaceti sedmi představeních měsíčně.


Literatura

ČSHS.

Měrka, Ivan: Burja, Petar(in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8, Ostrava 1997, s. 23–25).

 

Nikola Illeová

Datum poslední změny: 21.9.2012