Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nováček, Otakar

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, publicista a prozaik

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.1.1986
Text
DíloLiteratura

Nováček, Otakar, muzikolog, publicista a prozaik, narozen 6. 1. 1901 Brno, zemřel 5. 1. 1986, tamtéž.

Pocházel z rodiny hostinského v Brně Husovicích. Maturoval v roce 1920 na brněnské reálce, o rok později složil doplňující zkoušku z latiny (1921). Navštěvoval hodiny fonetiky u Leoše Janáčka na brněnské pobočce mistrovské školy pražské konzervatoře, stal se jeho asistentem. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1921–23 a 1925–27) byli jeho učiteli Vladimír Helfert, Otakar Zich a Mihajlo Rostohar. V roce 1927 mu byl udělen titul PhDr. na základě disertační práce O zdrojích hudebně skladatelských. Krátce vyučoval na středních školách, v Brně v letech 1928–29 a v Jihlavě 1931–33. Zabýval se soukromým vyučováním, tlumočnictvím, novinářstvím, vydavatelstvím, soukromým muzikologickým a jazykovědným bádáním. Soustavněji se věnoval osobnosti a dílu Leoše Janáčka, o kterém přednášel také v rozhlase a psal články o jeho nápěvcích mluvy. Později se prakticky věnoval logopedii. Studoval brněnskou plotnu (tzn. spodinu) přímo v jejím prostředí a také z policejních a soudních záznamů. Od roku 1965 v důchodu.

Debutoval studií O hudbě v kinu v roce 1925 v brněnském studentském měsíčníku OSA. Publikoval v časopisech Opus musicum, Hudební rozhledy, Smetana, Cesta, Host, Salon a dalších. Byl vydavatelem edice On, která obsahovala překlady z francouzštiny a jeho práce. Redigoval měsíčník Hantýrka, literárně-vědeckou revue pro studium argotu, slangu a řeči lidové vůbec (1935/36), kterého vyšlo pět čísel.


Dílo

Dílo literární

Knihy

Povídky staré manykýrky: překlady francouzských povídek z různých autorů (Brno 1925);

Brněnská plotna (Brno 1929);

O číšnících a ... (Brno1932);

Nejkrásnějším předmětem v rozvrhu hodin je přestávka (Brno 1933);

Der Wüstling Broer Cornelis (Brünn 1934);

Páter Mrskač: příspěvek k dějinám mravnosti a sexuálních zvráceností XVI. století (česká verze Der Wüstling Broer Corenlis) (Brno 1934);

Tetování a tetovaní (Brno 1937);

Ňadra (Praha 1937);

Srdcem i rozumem; kniha aforismů o ženě, lásce, manželství aj. (Brno 1940);

Leoš Janáček a jeho teorie nápěvků mluvy (Praha 1941);

Slovník akademie humoru (Brno 1947);

Leoš Janáček o smíchu a pláči (Brno 1963);

Leoš Janáček o smíchu a pláči (Brno 21964).

Časopisecké studie

Janáčkovy „Nápěvky mluvy“ (Hudební rozhledy 1, 1924/25, s. 55–57).

Literatura

ČSHS.

Slovník zakázaných autorů 1948–1980 (Praha 1991, 320–321).

Jitka Málková

Datum poslední změny: 17.1.2012