Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pešánek, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Malíř, sochař, architekt a vynálezce barevného klavíru

Datum narození/zahájení aktivity:12.8.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.11.1965
Text
Literatura

Pešánek, Zdeněk, malíř, sochař, architekt a vynálezce barevného klavíru, narozen 12. 8. 1896, Praha, zemřel 21. 11. 1965, tamtéž.
 
Žák Jana Štursy, člen Devětsilu, přední realizátor moderního kinetismu u nás. Pešánek se v roce 1927 seznámil s českým skladatelem a klavíristou Ervínem Schulhoffem a navázal s ním dlouhodobou spolupráci. Společný projekt vynálezce Pešánka, výrobce experimentu firmy Petrof a klavíristy Schulhoffa – barevný klavír, měl premiéru 13. 4. 1928 na koncertě konaném v Obecním domě v Praze, kde zazněly skladby A. N. Skrjabina v podání Ervína Schulhoffa. Firma Petrof zkonstruovala ve svých dílnách podle výkresů vynálezce dva modely a definitivní, třetí model barevného klavíru. Ten umožňoval kombinovanou hru zvuků, barev i barevných harmonií. Na manuálně ovládaném klávesovém nástroji bylo možné vyvolat kinetickou hru tvarů a barev. Barevná stupnice byla přizpůsobena klaviatuře. Pod dvanácti klávesami byly rozloženy základní tóny a půltóny barevného spektra. Odleva doprava byly barevné oktávy vždy světlejší. V podstatě se jednalo o klaviaturu se spínacími kontakty, které sepnutím rozsvítily barevné světlo. K barevné hudbě existovala i barevná partitura potřebná k dokonalé synchronizaci zvuku a světla. Kritiky na vynález byly jak nadšené, tak i poukazovaly na rušivý moment barevného spektra při poslechu hudby. Celý projekt financovala firma Antonína Petrofa v Hradci Králové částkou 16.000 Kč. Nástroj zůstal v majetku firmy, jeho použití vynálezcem však bylo bez omezení. Zda byl barevný klavír předveden také v Paříži, jak se plánovalo, se neví.

Literatura
Chadová, Anna: Petrof, Schulhoff, Pešánek a barevný klavír (Hudební nástroje XXXI, č. 3, Hradec Králové 1994, s. 146–149).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003